111 HTX được tham gia hoạt động xúc tiến thương mại

Cập nhật ngày: 11/11/2021 | 08:32 GMT+7

Thời gian qua, UBND tỉnh, Liên minh HTX tỉnh đã tạo điều kiện cho 111 lượt HTX tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh, với tổng kinh phí 794 triệu đồng.

Bên cạnh đó, hằng năm, Trung tâm Xúc tiến thương mại (Sở Công thương) và Chi cục Phát triển nông thôn (Sở NN và PTNT) đã mời một số HTX tham dự các chương trình xúc tiến thương mại ở các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Các chính sách hỗ trợ tiếp thị, xúc tiến thương mại đã tạo điều kiện cho các HTX có điều kiện quảng bá sản phẩm, có cơ hội tiếp cận đối tác để mở rộng thị trường.

Thanh Nga

2,331
Viết bình luận mới