29 HTX sản xuất theo chuỗi giá trị

Cập nhật ngày: 19/07/2022 | 08:40 GMT+7

Theo Liên minh HTX tỉnh, toàn tỉnh có 29 HTX đang ứng dụng sản xuất theo chuỗi giá trị. Sản phẩm được các HTX này triển khai gồm: ca cao, cà phê, hồ tiêu, chanh dây, sa chi, chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao…

Các sản phẩm của các HTX này đều được chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ, sinh học.

Nhiều HTX nông nghiệp đang hướng đến sản xuất theo chuỗi giá trị

Phan Đinh

6,531
Viết bình luận mới