Ðắk Glong tăng cường bảo đảm an toàn giao thông

Cập nhật ngày: 04/08/2022 | 08:23 GMT+7

Ngày 29/7, UBND huyện Đắk Glong ban hành Công văn số 2581 chỉ đạo tăng cường chấp hành Luật Giao thông đường bộ tại các cơ quan, đơn vị và bảo đảm trật tự giao thông trên địa bàn.

Nội dung công văn nêu, các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã cần thường xuyên quán triệt, chỉ đạo chấp hành các quy định về an toàn giao thông; yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm các quy định về nồng độ cồn, chất kích thích khi điều khiển phương tiện giao thông; xử lý nghiêm đối với cá nhân vi phạm.

Lực lượng cảnh sát giao thông, lực lượng chức năng trên địa bàn huyện tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện vi phạm quy định về nồng độ cồn, chất kích thích.

Nghiêm cấm người đứng đầu các phòng, ban, các xã can thiệp, tác động vào quá trình xử lý hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ của lực lượng chức năng.

Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước UBND huyện nếu để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị mình vi phạm luật giao thông.

S.V

5,617
Viết bình luận mới