Ðắk Glong tăng tốc những tháng cuối năm

Cập nhật ngày: 06/10/2022 | 08:57 GMT+7

Huyện Đắk Glong đang bám sát các giải pháp, tập trung mọi nguồn lực, để tăng tốc về đích hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế trong những tháng cuối năm 2022.

Nỗ lực ở các chỉ tiêu

Trong 9 tháng đầu năm, địa phương đã nỗ lực thực hiện và đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực kinh tế.

Đáng chú ý nhất là trong lĩnh vực thu ngân sách. Trong 9 tháng, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện đã thực hiện được hơn 249,8 tỷ đồng, đạt 111,36% so với dự toán giao.

Trong đó, một số nguồn thu đạt cao như: thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước do Trung ương quản lý được hơn 109,6 tỷ đồng, đạt 104,30% dự toán; thuế thu nhập cá nhân hơn 41,6 tỷ đồng, đạt  287,62%; thu tiền sử dụng đất 47,9 tỷ đồng, đạt 119,81% dự toán…

Về giải ngân vốn đầu tư cũng có nhiều chuyển biến tích cực.Tính đến đầu tháng 9/2022, tổng số vốn đầu tư phát triển trên địa bàn huyện đã giải ngân được 85,8 tỷ đồng, đạt 57,93% kế hoạch vốn giao.

Các công trình, dự án trên địa bàn triển khai thực hiện cơ bản đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, giải ngân theo đúng kế hoạch. Đến nay, mặc dù tỷ lệ giải ngân chưa thật sự cao, nhưng đã cao hơn so với cùng kỳ năm 2021 (51,53%) và cao hơn mức giải ngân bình quân của toàn tỉnh (khoảng 40%).

Có được kết quả trên là nhờ huyện thực hiện phân khai chi tiết nguồn vốn đầu tư công năm 2022, tạo sự chủ động cho các cơ quan, đơn vị, các chủ đầu tư có kế hoạch thực hiện nhanh, hiệu quả.

Ngoài ra, kế hoạch vốn còn được huyện giao tập trung cho các công trình, dự án, tạo điều kiện tối đa cho chủ đầu tư, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng công trình.

Diện tích trồng rau xanh trên địa bàn huyện tăng nhanh với 235 ha, đạt 98,53%

Ở lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, vụ hè thu năm 2022 trên địa bàn huyện cũng có sự chuyển dịch mạnh mẽ về diện tích gieo trồng cũng như cơ cấu giống các loại.

Cụ thể, huyện gieo trồng 457 ha bắp, đạt 99,3% kế hoạch; 850 ha mì, đạt 95,9% kế hoạch; 575 ha khoai lang, đạt 98,5% kế hoạch; 145 ha đậu các loại, đạt 99,1% kế hoạch; 235 ha rau xanh, đạt 98,53%; 625 ha lúa, đạt 99,2% kế hoạch…

Huyện Đắk Glong đang quyết liệt triển khai các giải pháp phấn đấu đạt thêm 11 tiêu chí về nông thôn mới. Qua đó, huyện nâng tổng số tiêu chí đạt được trên toàn huyện là 98 tiêu chí trong năm 2022...

Giải pháp cụ thể của từng ngành

Từ quyết tâm thi đua hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2022, từng ngành, từng lĩnh vực, địa phương của huyện cũng đề ra những giải pháp trọng tâm cụ thể để thực hiện.

Đối với lĩnh vực thu ngân sách, trong 3 tháng cuối năm, ngành Tài chính - Kế hoạch của huyện tiếp tục phối hợp xử lý nợ đọng tiền thuê đất của các đơn vị thuê đất trên địa bàn.

Các ngành chức năng sẽ kiểm tra dự toán thu cụ thể theo từng sắc thuế, từng khoản thu đối với các xã, các đội, bộ phận thu theo từng tháng còn lại của năm 2022. Trên cơ sở đó, huyện kiểm tra, đôn đốc, đánh giá mức độ hoàn thành và đề ra biện pháp thu thích hợp.

Đắk Glong sẽ kiểm tra dự toán thu theo từng sắc thuế, từng khoản thu trong những tháng cuối năm

Huyện sẽ tăng cường công tác kiểm tra chống thất thu ở những ngành, những lĩnh vực kinh doanh còn thất thu thuế như: lĩnh vực đất đai, tài nguyên, nông sản, vật liệu xây dựng, xây dựng nhà ở trong khu dân cư…

Đắk Glong tiếp tục đôn đốc để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư đối với các công trình, dự án theo quy định, nhất là các công trình thanh toán nợ.

Cụ thể, đối với các công trình đã bàn giao đưa vào sử dụng, ngành chức năng tham mưu UBND huyện giao các chủ đầu tư khẩn trương lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo đúng thời gian quy định.

Các công trình dự án còn thiếu vốn đến 31/12/2022, huyện sẽ tập trung rà soát, tổng hợp. Từ đó, trong kế hoạch vốn năm 2023, huyện sẽ ưu tiên thanh toán nợ đối với các công trình đã được phê duyệt quyết toán bố trí đủ vốn để tất toán.

Với những giải pháp rốt ráo, linh hoạt, Đắk Glong đang phấn đấu với quyết tâm cao nhất nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Từ đó, tạo đà thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn trong năm tới.

Lê Dung

4,264
Viết bình luận mới