Đến năm 2025, diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 1.900 ha

Cập nhật ngày: 09/12/2021 | 07:34 GMT+7

Huyện Đắk Glong phấn đấu đến năm 2025, diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 1.900 ha, với sản lượng thủy sản đạt 10.000 tấn.

Huyện sẽ phát triển ít nhất 4 cơ sở sơ chế, chế biến thủy sản và 4 sản phẩm thủy sản đặc sản bản địa qua sơ chế, chế biến; xây dựng từ 2 nhãn hiệu sản phẩm thủy sản và phát triển lên thương hiệu sản phẩm thủy sản gắn với địa danh du lịch địa phương.

Năm 2021, việc nuôi trồng thủy sản trên địa bàn đang phát triển ổn định. Diện tích nuôi trồng được phát triển tại các ao, hồ nhỏ của người dân và lòng hồ thủy điện với khoảng 230 ha. Ngoài ra, người dân còn nuôi trồng tại 45 lồng bè trên lòng hồ thủy điện Đồng Nai 3, 4.  

Bảo Anh

6,296
Viết bình luận mới