Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Cập nhật ngày: 11/08/2021 | 09:27 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Huyện ủy Đắk Glong (Đắk Nông) vừa ban hành Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Ban Chỉ đạo gồm có 20 thành viên, do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm Trưởng ban. Ban có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch và Quy chế hoạt động; đồng thời, tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Bảo Anh

1,824
Viết bình luận mới