Mở 10 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Cập nhật ngày: 04/08/2022 | 08:22 GMT+7

Từ nay đến cuối năm 2022, huyện Đắk Glong dự kiến mở 10 lớp đào tạo nghề nông thôn cho 350 người dân trên địa bàn. Qua các lớp tập huấn, huyện từng bước nâng cao trình độ lao động sản xuất, tăng mức thu nhập, thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

Các ngành nghề đào tạo chủ yếu là trồng trọt - bảo vệ thực vật, chăn nuôi thú y, dệt thổ cẩm, sửa chữa máy nông nghiệp. Mục tiêu sau đào tạo sẽ bảo đảm tối thiểu 80% số người học có việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề cũ nhưng có năng suất, thu nhập cao hơn.

UBND các xã sẽ thống kê số lượng lao động có nhu cầu học nghề; tổ chức tuyên truyền, thông báo chủ trương, kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn để người dân biết đăng ký tham gia gắn với giải quyết việc làm.

Bảo Anh

3,790
Viết bình luận mới