Thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, trang trại

Cập nhật ngày: 07/10/2021 | 08:20 GMT+7

Toàn huyện Đắk Glong hiện có 14 Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp và 60 trang trại. Các đơn vị đang góp phần giải quyết việc làm cho 987 lao động.

Trong đó, các HTX đang giải quyết việc làm cho 612 lao động, với thu nhập bình quân là 75 triệu đồng/người/năm; doanh thu trung bình của mỗi HTX đạt 7,5 tỷ/năm; lợi nhuận trung bình đạt 1,6 tỷ đồng/HTX/năm.

Các trang trại đang giải quyết việc làm cho 375 lao động; thu nhập bình quân hơn 1,1 tỷ đồng/trang trại/năm; lợi nhuận trung bình 450 triệu đồng/trang trại/năm.

Mô hình kinh tế tập thể, kinh tế trang trại đang có bước phát triển mạnh mẽ, góp phần đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên địa bàn. Các mô hình đã góp phần đưa sản xuất nông nghiệp từ nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa mang tính tập trung; đồng thời, ổn định việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn.

Bảo Anh

 

3,212
Viết bình luận mới