Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn ở Ðắk Glong đạt 98,1%

Cập nhật ngày: 03/11/2022 | 08:48 GMT+7

Trong tháng 10/2022, toàn huyện Đắk Glong đã tiếp nhận 1.060 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính. Trong đó, các cơ quan chức năng đã giải quyết 530 hồ sơ; chưa giải quyết 328 hồ sơ; đang tạm dừng 138 hồ sơ; trả lại 64 hồ sơ.

Số hồ sơ được giải quyết đúng hạn 520 hồ sơ, đạt tỷ lệ 98,1%; giải quyết trễ hạn 10 hồ sơ, đạt tỷ lệ 1,9%.

Trong những tháng cuối năm, huyện tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, đơn vị liên quan thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính đúng hạn, đến kết quả cuối cùng cho người dân, doanh nghiệp.

Bảo Anh

4,111
Viết bình luận mới