Đắk R’lấp nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội

Cập nhật ngày: 30/09/2021 | 07:58 GMT+7

Hiện nay, huyện Đắk R'lấp đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiều giải pháp nhằm vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, phấn đấu hoàn thành các kế hoạch đề ra.

Theo UBND huyện Đắk R'lấp, 9 tháng đầu năm, huyện có 4 nhóm chỉ tiêu đạt tốt, tương ứng trên 80% kế hoạch đề ra. Cụ thể là nhóm chỉ tiêu hạ tầng giao thông; hạ tầng cấp thoát nước, đô thị, cấp điện; lao động và việc làm; chỉ tiêu về số giường bệnh, tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em.

Huyện đã nâng cấp, cải tạo thêm 10% các tuyến đường huyện, đường xã. 100% hộ dân được dùng nước hợp vệ sinh; 93,5% hộ dân đô thị được sử dụng nước sạch; 100% thôn, bon có điện; số lao động có việc làm tăng 23%; giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi còn 19,2%.

Cũng theo UBND huyện Đắk R'lấp, những nhóm chỉ tiêu còn lại đạt tiến độ khá, khả năng cuối năm đạt kế hoạch đề ra gồm: thu chi ngân sách Nhà nước và xây dựng nông thôn mới.

Huyện đã tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường. Huyện đang triển khai công tác lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021, kiểm kê và xây dựng bản đồ hiện trạng đất đai.

Lực lượng chuyên môn trên địa bàn huyện đẩy mạnh hoạt động rà soát, lập danh mục các khu vực đất đã có các công trình công cộng, khu dân cư, dự án đang hoạt động trong diện tích đất được cấp phép khai thác bô xít. Từ đó, huyện có cơ sở chính xác để lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng phù hợp, bảo đảm tái định cư cho các hộ dân.

UBND huyện tiến hành thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư bổ sung khi nhà nước thu hồi đất xây dựng dự án khai thác mỏ bô xít Nhân Cơ, khai trường năm thứ 4-6. Từ đó, cùng với các bên liên quan có những đánh giá, rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai, bảo đảm các yếu tố về kinh tế, xã hội và môi trường.

Các chỉ tiêu về y tế, giáo dục, an sinh xã hội cũng được quan tâm, an ninh quốc phòng tiếp tục được giữ vững. Đáng chú ý, dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, huyện 2 lần phải áp dụng Chỉ thị 16, nhưng cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể địa phương luôn bảo đảm các nhu cầu cần thiết, lương thực thực phẩm cho người dân.

Chỉ tiêu về giao thông của Đắk R'lấp đạt cao trong 9 tháng qua

Tuy nhiên, việc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch của huyện còn những tồn tại, hạn chế như: sản xuất nông nghiệp thiếu tính bền vững, chương trình xây dựng nông thôn mới gặp nhiều khó khăn. Việc xét công nhận các xã Đạo Nghĩa, Nhân Đạo, Nhân Cơ đạt chuẩn nông thôn mới còn chậm so với kế hoạch.

Công tác giải ngân vốn đầu tư công chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra. Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án còn nhiều vướng mắc...

Để phấn đấu đạt được các mục tiêu đề ra trong năm 2021, huyện đang quyết liệt chỉ đạo, thực hiện nhiều giải pháp. Đối với nông nghiệp, lĩnh vực chiếm tỷ lệ lớn nhất trong cơ cấu kinh tế, huyện tập trung thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ thu đông năm 2021 và vụ đông xuân năm 2021-2022.

Huyện đẩy mạnh hỗ trợ sản xuất, kết nối tiêu thụ nông sản, tiêm vắc xin cho đàn vật nuôi; đẩy mạnh việc phát hiện và khống chế bệnh trên đàn vật nuôi. Ngành chức năng của huyện thường xuyên thực hiện kiểm tra các công trình thủy lợi trên địa bàn, bảo đảm phục vụ tưới tiêu cho các loại cây trồng. Cơ quan chuyên môn làm tốt công tác kiểm soát giết mổ, dịch bệnh để tạo môi trường cho nông dân phát triển chăn nuôi an toàn.

Việc quản lý chất lượng phân bón, xử lý tình trạng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng sẽ được kiểm soát chặt chẽ, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của người dân. Các xã quyết tâm hơn, huy động, sử dụng tốt các nguồn vốn đẩy mạnh triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới.

Huyện tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh, thương mại và dịch vụ, khuyến khích, hỗ trợ hộ cá thể, hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, huyện đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng, thực hiện tốt công tác thu, chống thất thu ngân sách nhà nước, khai thác tốt các nguồn thu, kiểm soát chi hiệu quả, tiết kiệm.

Địa phương tập trung chỉ đạo, lãnh đạo giải quyết các hồ sơ tranh chấp, khiếu nại liên quan đến đất đai, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên toàn huyện bảo đảm theo kế hoạch.

Các vấn đề về nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, chế độ chính sách cho người có công, người nghèo, trẻ em, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội... cũng được địa phương quan tâm đẩy mạnh trong những tháng cuối của năm.

Ông Phan Nhật Thanh, Chủ tịch UBND huyện Đắk R'lấp cho biết, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp, ngành, đoàn thể huyện tiếp tục bám sát cơ sở, chủ động nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu đã đề ra từ đầu năm. Huyện triển khai các giải pháp thiết thực nhằm chăm lo, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, nhất là đối tượng người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người đồng bào dân tộc thiểu số.

Bài, ảnh: Hồng Thoan

4,448
Viết bình luận mới