Ðắk Song nỗ lực thực hiện các mục tiêu năm 2022

Cập nhật ngày: 17/10/2022 | 08:16 GMT+7

Từ đầu năm đến nay, huyện Đắk Song đã triển khai quyết liệt các giải pháp đối với từng ngành, lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội. Huyện quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm nay.

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, ngay từ đầu năm, đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong năm. Theo UBND huyện, trong 9 tháng đầu năm 2022, một số ngành, lĩnh vực có mức phát triển, tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước.

Nhìn chung, trong 9 tháng đầu năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn phát triển ổn định. Về trồng trọt, tổng diện tích cây trồng hàng năm ước thực hiện trên 11.335 ha, đạt 93,16% nghị quyết (NQ), diện tích công nghiệp cây dài ngày đạt gần 42.600 ha, đạt 100,7% NQ. Huyện cũng đã thực hiện cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hơn 346 ha. Cùng với đó, giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng ước đạt trên 5.461 tỷ đồng, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 1.550 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách ước đạt 168 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên 4.739 tỷ đồng. Tỷ lệ nhựa hóa đường huyện là 86,61%, tỷ lệ cứng hóa giao thông nông thôn là 80,20%. Số hộ được sử dụng điện lưới 99,94% kế hoạch... Các hoạt động an sinh xã hội được triển khai kịp thời, đúng quy định, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng cao, công tác quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội luôn bảo đảm.

Đẩy mạnh chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm được nông dân huyện Đắk Song thực hiện hiệu quả

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý, điều hành, các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội còn gặp nhiều khó khăn, một số lĩnh vực còn tồn tại nhiều hạn chế nhất định. Trong đó, công tác quản lý và sử dụng tài nguyên đất đai, môi trường, lấn, chiếm đất lâm nghiệp, đền bù giải tỏa chưa được giải quyết kịp thời, dứt điểm ngay từ đầu.

Theo ông Nguyễn Ngọc Thân, Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Song, trong 3 tháng cuối năm, để đẩy nhanh tiến độ đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế năm 2022, Đắk Song sẽ quyết liệt thực hiện nhiệm vụ kế hoạch, chương trình đề ra. Theo đó, trong lĩnh vực kinh tế, huyện tiếp tục triển khai kế hoạch sản xuất vụ thu đông đạt kế hoạch. Trong đó, trọng tâm là tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật sản xuất cho nông dân. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và ngăn chặn tái lấn chiếm rừng. Các xã trên địa bàn tập trung thực hiện nghiêm túc Đề án quản lý, bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ quốc lộ 14.

Về công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, ngành chuyên môn huyện sẽ hoàn thiện việc điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thực hiện thống kê đất đai năm 2022; tăng cường kiểm tra các doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn. Để thu hút, hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ hàng hóa, Đắk Song tiếp tục thực hiện chính sách ưu đãi và tạo điều kiện nhằm khuyến khích phát triển sản xuất, lưu thông đối với các ngành hàng thế mạnh của địa phương. Tập trung cho công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, nâng cao chất lượng lao động, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đặc biệt là tập trung vận động người dân tích cực hưởng ứng phong trào “Chung tay xây dựng nông thôn mới”, nhân rộng các công trình “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa đồng bộ, hiệu quả và thiết thực. Nâng cao đời sống vật chất tinh thần, phát triển mạnh mẽ các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục – thể thao. Triển khai các hoạt động bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống, bản sắc dân tộc. Giữ vững quốc phòng, an ninh, tăng cường các biện pháp nhằm bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Văn Tâm

5,515
Viết bình luận mới