Đắk Song, xây dựng Đảng vững mạnh để lãnh đạo phát triển kinh tế

Cập nhật ngày: 27/07/2016 | 11:11 GMT+7

Phát huy vai trò lãnh đạo trực tiếp và toàn diện, ngay khi bắt tay vào thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đảng bộ huyện Đắk Song đã xác định, gắn việc xây dựng Đảng với lãnh đạo phát triển kinh tế, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt.

Rau xanh là một loại cây trồng ổn định nông dân xã Thuận Hà chú trọng phát triển kinh tế

Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt

Với mục tiêu tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn, sắp xếp kịp thời các tổ chức đảng đồng bộ, thống nhất với hệ thống chính trị và địa bàn dân cư.

Đồng chí Phan Văn Hợp, Bí thư Huyện ủy cho biết: “Muốn thực hiện thắng lợi nghị quyết thì trước tiên phải xây dựng con người ngang tầm nhiệm vụ. Trên cơ sở đó, Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết về nâng cao hiệu lực lãnh đạo, hiệu quả quản lý, điều hành bộ máy chính quyền từ huyện đến cơ sở để củng cố, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, đảng viên”.

Theo đó, huyện tập trung vào đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả  lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Huyện cũng chủ động bám sát các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước cũng như tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận trong xã hội, tạo động lực tinh thần, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội.

Tiếp tục tập trung đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để cùng nhau vượt qua khó khăn, chủ động sáng tạo trong lao động sản xuất, học tập và công tác.

Song song đó, việc xây dựng đội ngũ cán bộ cũng được quan tâm, nhất là nâng cao đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm hoàn thành công việc được giao, năng lực quản lý điều hành. Đảng bộ huyện phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có 95% cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn của vị trí chức danh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 100% cán bộ chủ chốt cấp huyện, cấp xã đạt tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức theo quy định.

Một trong những giải pháp được huyện hết sức quan tâm đó là phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân tham gia xây dựng chính quyền. Trong đó, việc giám sát, phản biện xã hội được coi trọng, gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong phát triển kinh tế-xã hội, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

“3 tập trung, 4 đột phá” trong kinh tế

Cùng với tăng cường công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Đắk Song tiếp tục tập trung nguồn lực phát triển kinh tế, đẩy mạnh kêu gọi thu hút đầu tư vào công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ để phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Trong đó, Đảng bộ huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi “3 tập trung” (phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng nông thôn và giảm nghèo bền vững), gắn với “4 đột phá” trọng điểm (đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; quy hoạch, thu hút đầu tư phát triển vùng nông nghiệp công nghệ cao; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng; đầu tư phát triển du lịch).

Cụ thể, với lợi thế về phát triển cây hồ tiêu và rau củ quả, huyện đã ban hành nghị quyết về phát triển cây hồ tiêu bền vững giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2025 cũng như quy hoạch phát triển vùng rau sạch (ứng dụng công nghệ cao) cung cấp thị trường trong và ngoài tỉnh.

Trên cơ sở đó, huyện kêu gọi doanh nghiệp, động viên nhân dân đầu tư vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với các sản phẩm có giá trị kinh tế cao, tạo kết nối giữa vùng sản xuất và thị trường tiêu thụ, nhất là các siêu thị trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, hàng năm, huyện cân đối ngân sách để đầu tư, nâng cấp, phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng. Trong đó, huyện ưu tiên cho hệ thống giao thông, thủy lợi, phát triển cơ sở kỹ thuật chuyên ngành phục vụ chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi....

Với tiềm năng, lợi thế về du lịch như Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung, bon văn hóa truyền thống Bu P’râng, xã Đắk N’Drung, thác Đắk Rung, thác Lưu Ly, thác 7 tầng, suối khoáng Đắk Môl và Thiền viện Trúc Lâm Đạo Nguyên... là nguồn lực lớn đang được huyện kêu gọi đầu tư phát triển du lịch. Ngoài ra, huyện cũng đã xây dựng và triển khai thưc hiện các nghị quyết về việc quản lý, sử dụng đất đai và quản lý, bảo vệ rừng phòng hộ cảnh quan quốc lộ 14 để tạo sự phát triển đồng bộ, hợp lý.

Bài, ảnh: Khánh Ngọc

6,084
Viết bình luận mới