Krông Nô thông báo đường dây nóng nhận phản ánh của doanh nghiệp, nhà đầu tư

Cập nhật ngày: 13/11/2018 | 14:18 GMT+7

UBND huyện Krông Nô vừa công khai 11 số điện thoại đường dây nóng để doanh nghiệp, nhà đầu tư phản ánh, kiến nghị 24/24 giờ.

Ngoài Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện, đường dây nóng còn có số điện thoại của lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện, các phòng, ban chuyên môn như: Kinh tế - hạ tầng, Nông nghiệp - PTNT, Thanh tra, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Dân tộc, Tài chính - Kế hoạch và Giáo dục đào tạo.

Theo UBND huyện Krông Nô, việc công khai số điện thoại đường dây nóng sẽ giúp cho địa phương kịp thời tiếp nhận những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn để nhanh chóng tháo gỡ. Đây cũng là một trong những hoạt động cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, thông thoáng trên địa bàn.

Danh sách các số điện thoại đường dây nóng UBND huyện Krông Nô vừa công khai để nhận phản ánh của doanh nghiệp, nhà đầu tư:

 

Thanh Hà

8,592
Viết bình luận mới