Nâm N’đir có 254 hội viên nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi

Cập nhật ngày: 08/12/2015 | 08:48 GMT+7

Trong 3 năm (2012-2015), thông qua tín chấp của Hội nông dân, 187 hội viên, nông dân xã Nâm N’đir (Krông Nô) đã được Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội cho vay hơn 4 tỷ đồng để đầu tư làm ăn, phát triển kinh tế.

Hội cũng đứng ra bảo lãnh với các công ty giúp 36 hội viên, nông dân mua trả chậm 150 tấn phân bón để bón cho cây trồng. Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng tiếp tục phát triển. Toàn xã có 254/564  hội viên nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Hưởng ứng Chương trình xây dựng nông thôn mới, nhiều hộ nông dân đã hiến đất, đóng góp 4,2 tỷ đồng, hàng trăm ngày công để xây dựng đường bê tông nông thôn và nội đồng, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn.

Đ.H

 

5,636
Viết bình luận mới