Triển khai Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Cập nhật ngày: 11/05/2012 | 15:21 GMT+7

UBND huyện Krông Nô vừa tổ chức tập huấn, triển khai nội dung Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg, ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia...

UBND huyện Krông Nô vừa tổ chức tập huấn, triển khai nội dung Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg, ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên xuất ngũ, thôi việc. Nội dung tập huấn tập trung quán triệt những nội dung cơ bản của Quyết định số 62 như: Đối tượng áp dụng; địa bàn, thời gian xảy ra chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; thời gian hưởng chế độ; chế độ trợ cấp; hồ sơ thủ tục xét hưởng chế độ trợ cấp…

 

Văn Đường

4,158
Viết bình luận mới