Hội thảo trực tuyến Kỹ thuật xác định giá trị tài sản trí tuệ

Cập nhật ngày: 05/12/2013 | 08:29 GMT+7

Ngày 4/12, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo trực tuyến Kỹ thuật xác định giá trị tài sản trí tuệ tại hai đầu cầu Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thu hút đông đảo các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ tham dự.

Theo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân, những năm qua Bộ Khoa học và Công nghệ đã bước đầu nghiên cứu về lý luận và thực tiễn, cũng như từng bước triển khai, áp dụng các phương pháp xác định giá trị đối với một số tài sản trí tuệ.

Hiện nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính xây dựng thông tư hướng dẫn định giá tài sản trí tuệ có nguồn gốc hoặc có liên quan đến ngân sách nhà nước, từ đó tạo hành lang pháp lý cho hoạt động có tính chất định lượng này cho các thành phần kinh tế khác, góp phần thúc đẩy việc tạo lập và phát triển thị trường khoa học và công nghệ cũng như hệ thống các doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Hội thảo Kỹ thuật xác định giá trị tài sản trí tuệ được tổ chức nhằm lấy ý kiến góp ý các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp về các khía cạnh học thuật và thực tiễn cho dự thảo Thông tư hướng dẫn định giá tài sản trí tuệ sử dụng ngân sách nhà nước, cũng như tạo diễn đàn kết nối chặt chẽ hơn nữa trong tương lai giữa nhà khoa học - doanh nhân - nhà quản lý, giữa các chủ thể khác nhau trong thị trường khoa học và công nghệ.

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận 5 chủ đề chính bao gồm: khái quát vể các phương pháp xác định giá trị tài sản trí tuệ; phương pháp thu thập và kỹ thuật thực hiện; phương pháp thị trường và kỹ thuật thực hiện và một số nội dung cơ bản của dự thảo thông tư hướng dẫn định giá đối với tài sản trí tuệ sử dụng ngân sách nhà nước.

Theo các đại biểu, nếu như trước đây vấn đề xác định giá trị tài sản trí tuệ thường chỉ được doanh nghiệp đặt ra trong khuôn khổ tranh chấp, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, thì ngày nay, vấn đề này trở nên gắn bó hơn với hoạt động kinh doanh, trở thành nhu cầu thường xuyên trong việc đưa ra quyết định kinh doanh.

Bên cạnh mục đích tiết kiệm chi phí, chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản trí tuệ, góp vốn đầu tư liên doanh, liên kết, sáp nhập, mua lại doanh nghiệp…, định giá tài sản trí tuệ còn là công cụ quan trọng để hoạch định chính sách kinh tế vĩ mô bởi đối với một quốc gia trong nền kinh tế tri thức, yếu tố mang tính cốt lõi đóng góp vào tăng trường GDP là thành tựu khoa học và công nghệ của nước đó.

Ở nước ta, vấn đề xác định giá trị và định giá tài sản trí tuệ còn khá mới mẻ. Tuy nhiên gần đây, tài sản trí tuệ đã từng bước trở thành một bộ phận cấu thành tài sản của doanh nghiệp, đã tham gia vào mọi hoạt động kinh tế.

Các sản phẩm trí tuệ được tạo ra và được ứng dụng ngày càng nhiều; hàm lượng trí tuệ trong nhiều sản phẩm truyền thống được nâng cao. Tài sản trí tuệ đang dần được chú trọng trong các quá trình xác định vốn hoặc xác định giá trị nhằm thành lập, cổ phần hóa, sáp nhập, mua bán doanh nghiệp.

Nhiều tài sản trí tuệ đang trở thành một loại hàng hóa quan trọng hàng đầu trong thị trường khoa học và công nghệ...

Nguồn TTXVN

5,307
Viết bình luận mới