Chấp thuận chủ trương đầu tư 14 dự án

Cập nhật ngày: 30/09/2021 | 08:17 GMT+7

Từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 14 dự án, với tổng vốn đăng ký hơn 2.611 tỷ đồng

Trong đó, có 10 dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp, 1 dự án thuộc lĩnh vực y tế, 1 dự án thuộc lĩnh vực hạ tầng, 1 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp, 1 dự án thuộc lĩnh vực giáo dục.

Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang phối hợp với các ngành, địa phương rà soát hỗ trợ các chủ đầu tư sớm thực hiện các dự án theo quy định.

Hưng Nguyên

2,547
Viết bình luận mới