Huy động mọi nguồn lực để thu hút đầu tư

Cập nhật ngày: 16/09/2022 | 09:16 GMT+7

Thời gian qua, thu hút đầu tư trên địa bàn Đắk Nông có nhiều chuyển biến. Số lượng nhà đầu tư trong, ngoài nước đã quan tâm, tìm hiểu đến tiềm năng, lợi thế và quyết định đầu tư vào Đắk Nông tăng lên. Tuy nhiên, quá trình thu hút đầu tư vẫn còn nhiều “nút thắt” cần sớm được tháo gỡ.

Có nhiều chuyển biến

Những năm qua, thu hút đầu tư tại Đắk Nông từng bước chuyển biến, đạt nhiều kết quả tích cực. Chuyển biến rõ nét nhất là công tác xúc tiến đầu tư đã chuyển dần từ thực hiện theo chiều rộng sang có trọng tâm, trọng điểm.

Tỉnh đã công khai công bố bộ chỉ số DDCI (bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh giữa các sở, ngành, địa phương). Việc tổ chức, tham gia các sự kiện lớn về xúc tiến đầu tư, du lịch… được địa phương chú trọng.

Theo ông Trần Đình Ninh, Giám đốc Sở KHĐT, một kết quả quan trọng trong thu hút đầu tư là nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, đội ngũ cán bộ, công chức được nâng cao.

Quá trình phối hợp giữa các sở, ngành trong việc giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp từng bước cải thiện. Đến nay, tổng thời gian giải quyết các thủ tục trên địa bàn tỉnh đã giảm trên 30% so với quy định của Trung ương.

Trong đó, riêng thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư tiếp tục giảm từ 22 ngày xuống còn 20 ngày. Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư luôn được quan tâm.

Số lượng nhà đầu tư trong, ngoài nước đã quan tâm, tìm hiểu, đầu tư vào Đắk Nông tăng lên khá nhiều

Trong đó, việc áp dụng công nghệ thông tin vào giải quyết hồ sơ đã góp phần rút ngắn thời gian, chi phí cho các nhà đầu tư. Đến nay, Đắk Nông đã cắt giảm thời gian giải quyết đối với 77 thủ tục hành chính.

Việc kiểm tra, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình đầu tư trên địa bàn tỉnh được tăng cường. Giai đoạn 2004-2022, Sở KHĐT đã tham mưu UBND tỉnh thực hiện kiểm tra, giám sát trên 250 dự án.

Trong đó, đơn vị tham mưu UBND tỉnh chấm dứt 120 dự án hoạt động không hiệu quả. Có 50 dự án được điều chỉnh về tiến độ, quy mô, tổng vốn, bảo đảm phù hợp với thực tiễn địa phương.

 

Giai đoạn 2004-2021, Ðắk Nông đã thu hút 396 dự án, với tổng vốn đăng ký trên 74.000 tỷ đồng. Trong đó, thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI là 12 dự án, tổng vốn đầu tư 7.261 tỷ đồng; thu hút vốn đầu tư trong nước 384 dự án, với tổng vốn 66.739 tỷ đồng.

 

Còn những “rào cản”

Mặc dù thu hút đầu tư thời gian qua có những chuyển biến, nhưng thực tế còn rất nhiều tồn tại, trở thành “rào cản” thúc đẩy quá trình này.

Theo ông Trần Đình Ninh, Giám đốc Sở KHĐT, một trong những “rào cản” lớn nhất hiện nay là tỉnh chưa có quy hoạch tổng thể chung, quy hoạch ngành, lĩnh vực.

“Rất nhiều nhà đầu tư quan tâm, có ý định đầu tư, nhưng mất nhiều thời gian để hoàn thành các quy hoạch có liên quan. Chưa kể, công tác quy hoạch ngành, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch chưa phù hợp với định hướng thu hút đầu tư, dẫn đến khó khăn trong xúc tiến đầu tư”, ông Ninh cho biết.

Đồ họa: N.Hiền - N.Lương

Cũng theo ông Ninh, hoạt động xúc tiến đầu tư hiện nay chưa có chiều sâu, thiếu đồng bộ. Các hình thức xúc tiến đầu tư thực hiện với quy mô chưa sâu rộng, thiếu tính chuyên nghiệp.

Sự phối hợp giữa UBND các huyện, thành phố về cung cấp thông tin danh mục dự án đầu tư còn chậm, chưa rõ ràng. Điều này cũng gây khó khăn cho các nhà đầu tư trong quá trình khảo sát, lựa chọn vị trí thực hiện dự án.

Thời gian qua, tỷ lệ hồ sơ chậm thời gian giải quyết so với quy định còn nhiều. Giai đoạn 2016-2021, toàn tỉnh có 149 hồ sơ bị chậm, chiếm 21,53%; có 359 hồ sơ bị trả lại, chiếm 51,88%.

Nguyên nhân là do quy hoạch sử dụng đất đai, quy hoạch xây dựng, đô thị chưa đồng bộ, kịp thời. Riêng năm 2022, do quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh chưa được phê duyệt, nên phải tạm dừng giải quyết thủ tục 11 hồ sơ dự án.

Ngoài ra, hạ tầng cơ sở của tỉnh, nhất là hạ tầng giao thông còn nhiều hạn chế so với các địa phương khác. Từ đây, chi phí đầu tư, giá thành sản phẩm tăng cao, giảm sức cạnh tranh trong thu hút đầu tư của tỉnh.

Đẩy mạnh quy hoạch

Để thu hút đầu tư, theo đại diện nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp, nhiệm vụ quan trọng hiện nay là đẩy mạnh quy hoạch tỉnh. Trong đó, tập trung vào quy hoạch tổng thể, quy hoạch ngành.

Cũng theo ông Trần Đình Ninh, hiện nay, Đắk Nông đang thực hiện quy hoạch tỉnh, giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2050. Trên cơ sở quy hoạch chung của tỉnh, Đắk Nông sẽ tập trung các nguồn lực huy động từ xã hội, nhằm sớm triển khai các quy hoạch ngành. Trong đó, địa phương cần ưu tiên quy hoạch các ngành như: công nghiệp, nông, lâm nghiệp, du lịch…

Một trong những "nút thắt" hiện nay cần được tháo gỡ để thúc đẩy thu hút đầu tư là đẩy mạnh quy hoạch sử dụng đất

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Xuân Bé, Trưởng Ban Quản lý xây dựng (Công ty Cổ phần đầu tư Bệnh viện Xuyên Á) cho rằng, Đắk Nông cần sớm hoàn thiện quy hoạch, sớm hoàn thiện cơ sở pháp lý kêu gọi các nhà đầu tư.

“Việc hoàn thiện các quy hoạch là một trong những điều kiện để tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính cả về số lượng, thời gian giải quyết cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư”, ông Bé cho hay.

Ông Nguyễn Trí Kỷ, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông cho biết, cùng với đẩy mạnh quy hoạch tỉnh, công tác xúc tiến, thu hút đầu tư cần được đổi mới nhiều hơn.

Xúc tiến đầu tư cần đổi mới theo hướng chủ động tiếp cận nhà đầu tư. Địa phương cần linh động, đa dạng về hình thức thu hút đầu tư. Các hoạt động xúc tiến đầu tư cần diễn ra có trọng tâm, trọng điểm.

Đối với các sở, ngành, địa phương cần tăng cường công tác kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ của mình. Những khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư, doanh nghiệp phải được nắm bắt kịp thời, không để tình trạng kéo dài, khó xử lý.

Đối với đội ngũ cán bộ tiếp nhận, xử lý, giải quyết hồ sơ đầu tư phải thay đổi tư duy làm việc từ phong cách hành chính “mệnh lệnh” sang phục vụ.

Họ phải xem người dân, doanh nghiệp là người bạn đồng hành, từ đó, điều chỉnh thái độ phục vụ theo hướng tận tình, hòa nhã, thể hiện văn hóa ứng xử tốt.

 

Trong tổng số 396 dự án đầu tư của Ðắk Nông hiện nay, có 125 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp, điện năng; 117 dự án nông, lâm nghiệp; 45 dự án thuộc lĩnh vực hạ tầng, đô thị; 106 dự án thuộc các lĩnh vực khác.

 

Nguyễn Lương

2,572
Viết bình luận mới