Krông Nô phát triển tín dụng chính sách

Cập nhật ngày: 29/06/2022 | 09:22 GMT+7

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) huyện Krông Nô đã tập trung phát triển tín dụng theo hướng bền vững. Trong nhiều năm liền, đơn vị luôn đứng nhóm đầu về chất lượng tín dụng tại Ðắk Nông, giúp hàng trăm hộ khó khăn được vay vốn phát triển kinh tế ổn định.

Kiện toàn các tổ TK&VV

Phòng giao dịch NHCSXH huyện Krông Nô hiện có 223 Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) ở tất cả các thôn, bon, buôn, tổ dân phố. Ðây là đơn vị có số lượng Tổ TK&VV nhiều nhất trong hệ thống NHCSXH tại Ðắk Nông.

Tổ TK&VV thôn Nam Thanh, xã Nam Xuân, là một trong số những tổ hoạt động hiệu quả trong nhiều năm liền. Tổ có 49 thành viên, dư nợ trên 2,2 tỷ đồng. Trong nhiều năm liền, tổ không có nợ quá hạn.

Theo bà Nguyễn Thị Xinh, Tổ trưởng Tổ TK&VV thôn Nam Thanh, khi nhận được thông báo có nguồn vốn từ cấp trên, tổ sẽ họp bình xét các thành viên. Cuộc họp diễn ra công khai dưới sự tham gia của Ban quản lý tổ, Ban tự quản thôn, các chi hội đoàn thể.

Quá trình bình xét được tổ tiến hành công khai, bình đẳng. Xét thấy tổ viên nào có hoàn cảnh khó khăn, nhu cầu cần vốn cao, tổ sẽ chọn, ưu tiên nguồn vốn trước. Sau khi giải ngân vốn, tổ trưởng và các chi hội sẽ thường xuyên theo dõi, kiểm tra quá trình sử dụng vốn.

“Trong quá trình kiểm tra, theo dõi, tổ viên nào đầu tư vốn sai mục đích, chúng tôi sẽ thu hồi vốn ngay để trả lại cho ngân hàng”, bà Xinh cho biết.

NHCSXH huyện Krông Nô thường xuyên xuống kiểm tra quá trình sử dụng vốn của hộ vay

Cũng theo bà Xinh, công tác tuyên truyền, vận động các tổ viên chấp hành đúng quy định về vay vốn ưu đãi của Nhà nước được tổ chú trọng. Hằng tháng, tổ sẽ đốc thúc việc nộp lãi đúng quy định, tránh tình trạng lãi tồn trong thời giai dài.

Trong tổng số Tổ TK&VV do Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Krông Nô đang quản lý, có 222 tổ  hoạt động tốt, 1 tổ hoạt động khá, không có tổ nào xếp loại yếu kém hay trung bình.

Để có được kết quả này, đơn vị đã phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn, các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác thường xuyên kiện toàn hệ thống tổ. Đơn vị đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, đối chiếu nợ từng hộ vay tại các tổ.

Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình vay vốn được NHCSXH huyện Krông Nô giải đáp kịp thời cho người dân

Giám sát chặt cho vay, nâng cao chất lượng tín dụng

Cùng với công tác kiện toàn hệ thống Tổ TK&VV, quá trình cho vay cũng được đơn vị triển khai nghiêm túc, đúng quy định. Hoạt động bình xét cho vay luôn được các bên tham gia thực hiện công khai, dân chủ.

Mức cho vay từng hộ được căn cứ cụ thể vào tình hình thực tế, phù hợp với nhu cầu đầu tư, mục đích thực tiễn. Đơn vị thường xuyên phối hợp với các ban, ngành liên quan để có sự kết hợp, lồng ghép giữa nguồn vốn vay với các chương trình khuyến nông.

Tùy vào số vốn vay, điều kiện, nhân lực của từng hộ gia đình, các bên tham gia sẽ hướng dẫn, tư vấn mô hình, phương án đầu tư phù hợp. Đơn vị thường xuyên báo cáo Trưởng Ban đại diện HĐQT huyện về tình hình hoạt động, cho vay, thu hồi nợ của NHCSXH trên địa bàn.

Các chương trình cho vay, quy định về lãi suất được NHCSXH huyện Krông Nô niêm yết công khai tại các điểm giao dịch xã

Theo ông Đinh Văn Dũng, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Krông Nô, nâng cao chất lượng tín dụng theo hướng bền vững đóng vai trò rất quan trọng, cần thiết đối với hoạt động tín dụng.

Xác định điều này, trong quá trình tăng trưởng tín dụng, đơn vị luôn chú ý, quan tâm đến chất lượng tín dụng. Minh chứng cho điều này là tỷ lệ tăng trưởng bình quân trong những năm qua tại đơn vị luôn duy trì ở mức rất cao.

Đến nay, tổng dư nợ tại đơn vị là gần 500 tỷ đồng. Trong khi, nợ quá hạn tại đơn vị chỉ chiếm 0,02% tổng dư nợ.

Nguyễn Lương

1,866
Viết bình luận mới