• Kênh tuyên truyền nghị quyết sinh động, hấp dẫn
 • 09:39 07/12/2021
 • Mới đây, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh Đắk Nông năm 2021 nhằm tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, cụ thể hóa, lan tỏa nghị quyết đại hội đảng các cấp vào cuộc sống.
 • Góp "đất vàng" để xây dựng đô thị
 • 09:32 06/12/2021
 • Huy động sự đồng sức, đồng lòng, đóng góp của người dân để xây dựng đô thị văn minh, sạch đẹp đang được thị trấn Đắk Mil (Đắk Mil) tập trung thực hiện để chung sức xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025 và lên thị xã vào năm 2025.
 • Tân Thành củng cố niềm tin trong dân
 • 08:45 01/12/2021
 • Hơn 4 năm qua, thực hiện tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng bộ xã Tân Thành (Krông Nô) đã phát huy tinh thần dân chủ, thẳng thắn, nhìn thẳng vào sự thật và kiên quyết khắc phục những hạn chế, yếu kém, từng bước tăng cường niềm tin trong dân.
 • Đắk Mil và mục tiêu ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao
 • 08:53 30/11/2021
 • Huyện ủy Đắk Mil đã ban hành Nghị quyết số 05 về đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NNƯDCNC). Mục tiêu của huyện là gắn sản xuất nông nghiệp với công nghiệp chế biến, xúc tiến thương mại, tạo ổn định cho đầu ra nông sản.
 • Hạ tầng giao thông Đắk Nông hướng tới đồng bộ
 • 08:51 30/11/2021
 • Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định, xây dựng kết cấu hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng giao thông, là một trong ba khâu đột phá chiến lược, tạo động lực, đi trước mở đường, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.
 • Phát triển công nghiệp Đắk Nông hiện đại, bền vững
 • 08:55 11/11/2021
 • Phát triển công nghiệp hiện đại, bền vững là mục tiêu quan trọng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Nhiệm vụ then chốt này đang được tỉnh tập trung các giải pháp để thực hiện.
 • Tinh gọn bộ máy cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động
 • 09:02 10/11/2021
 • Bằng cách làm bài bản, chủ động, đến nay Đắk Nông đã thực hiện hiệu quả việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, bố trí kiêm nhiệm các chức danh hoạt động không chuyên trách ở thôn, bon, buôn, tổ dân phố, tạo sự đồng thuận cao từ cơ sở.
 • Mục tiêu đô thị loại II và lộ trình của Gia Nghĩa
 • 09:31 04/11/2021
 • Để thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2025 xây dựng Gia Nghĩa trở thành đô thị xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại, theo hướng thông minh, cơ bản đạt được các tiêu chí đô thị loại II, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân TP. Gia Nghĩa đang tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để sớm biến quyết tâm thành hiện thực ngay từ năm đầu nhiệm kỳ.
 • Đắk Glong tổ chức Hội thi trực tuyến báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi
 • 16:03 27/09/2021
 • Huyện ủy Đắk Glong vừa tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 nhằm tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2021. Hội thi được tổ chức bằng hình thức trực tuyến và kết nối với các điểm cầu tại 7/7 xã.
 • Kết quả kỳ 6 cuộc thi tìm hiểu nghị quyết của Đảng
 • 08:50 16/09/2021
 • Kỳ 6 cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bắt đầu từ 10h00’ ngày 1/9/2021 và kết thúc vào 15h00’ ngày 15/9/2021.
 • Phát triển đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ mới
 • 08:49 16/09/2021
 • Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 9/12/2011 của Bộ Chính trị, đội ngũ doanh nhân của tỉnh Đắk Nông đã được hình thành và ngày càng phát triển. Doanh nhân đã thể hiện được vai trò của mình trong phát triển chung của tỉnh.
 • Để không còn hộ cựu chiến binh nghèo
 • 10:23 09/09/2021
 • Thời gian qua, phong trào thi đua “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” đã trở thành động lực, khơi dậy ý chí, nghị lực, khát vọng làm giàu, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, tạo thi đua sôi nổi trong các tổ chức hội và hội viên.
 • Đắk Glong trên hành trình phấn đấu thoát khỏi huyện nghèo
 • 09:28 08/09/2021
 • Đắk Glong là địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao, nên công tác xóa đói giảm nghèo được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định là một nhiệm vụ trọng tâm để tập trung thực hiện.
 • Thu hút đầu tư phải nói thẳng làm thật!
 • 09:42 07/09/2021
 • Trong bối cảnh tỉnh còn nghèo, nhưng lợi thế, tiềm năng còn rất lớn, một trong những giải pháp mà tỉnh luôn đặt ra đó là kêu gọi, thu hút các nguồn lực, đầu tư vào các lĩnh vực để thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng phát triển.
 • Nội dung câu hỏi kỳ 6 cuộc thi tìm hiểu nghị quyết của Đảng 1
 • 14:52 31/08/2021
 • Kỳ 6 cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bắt đầu từ 10h00’ ngày 1/9/2021 và kết thúc vào 15h00’ ngày 15/9/2021.
 • Kết quả kỳ 5 cuộc thi tìm hiểu nghị quyết của Đảng
 • 14:37 31/08/2021
 • Kỳ 5 cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bắt đầu từ 10h00’ ngày 16/8/2021 và kết thúc vào 15h00’ ngày 30/8/2021.
 • Đắk R’lấp nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng
 • 09:02 31/08/2021
 • Thực hiện Chương trình số 09-CTr/TU, ngày 11/6/2021 của Tỉnh ủy Đắk Nông về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), huyện Đắk R’lấp triển khai nhiều giải pháp, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đề ra.
 • Đắk R’lấp thể hiện khát vọng, quyết tâm cao
 • 09:24 24/08/2021
 • Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đắk R’lấp lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu tổng quát và các nhóm chỉ tiêu trọng yếu cho cả giai đoạn 5 năm, với việc phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân trong xây dựng và phát triển huyện. Với tầm quan trọng đó, thời gian qua, Huyện ủy Đắk R’lấp đã tăng cường công tác lãnh đạo, sớm đưa nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống.