• Mặt trận Ðắk Song với nhiều phần việc ý nghĩa
 • 10:59 31/10/2022
 • Hướng về cơ sở, gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ các cấp huyện Đắk Song triển khai nhiều công trình, phần việc, thiết thực, phù hợp.
 • “Tự soi, tự sửa” ở Ðồn Biên phòng Ðắk Ðam
 • 10:59 31/10/2022
 • Việc học tập và làm theo Bác Hồ, gắn với triển khai sinh hoạt chuyên đề "tự soi, tự sửa" theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII của Đồn Biên phòng Đắk Đam, tạo sức mạnh đoàn kết, nêu cao ý thức trách nhiệm của mỗi quân nhân trong giữ gìn chủ quyền, an ninh biên giới.
 • Ðắk Lao - người dân chung sức bảo vệ môi trường
 • 08:31 19/09/2022
 • Thời gian qua, Ủy ban MTTQ xã Đắk Lao (Đắk Mil) đã tích cực triển khai các giải pháp, nâng cao nhận thức cho người dân về bảo vệ môi trường, nhằm góp phần chung sức đưa xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2023, như tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra.
 • Ðắk Nông thúc đẩy tăng trưởng ngành công nghiệp
 • 09:03 26/07/2022
 • Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra mục tiêu đưa Đắk Nông “Trở thành tỉnh trung bình khá vào năm 2025 và tỉnh phát triển khá vào năm 2030 của vùng Tây Nguyên”. Hiện nay, tỉnh đang quyết liệt triển khai nhiều giải pháp để thực hiện mục tiêu này, trong đó, trọng tâm là thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp.
 • Đắk Nông chú trọng phân cấp quản lý cán bộ
 • 09:51 24/05/2022
 • Sau gần 5 năm triển khai thực hiện Quy định 105-QĐ/TW, ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Đắk Nông đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung, bảo đảm theo quy định và phù hợp với đặc điểm tình hình cán bộ của địa phương.
 • Đắk Song giảm nghèo với mô hình 5+1
 • 08:46 23/02/2022
 • Triển khai thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy về công tác giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016-2020, Huyện ủy Đắk Song đã có những giải pháp thiết thực, với việc huy động hệ thống chính trị vào cuộc đồng hành với hộ nghèo.
 • Giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm từ 3% trở lên
 • 09:32 22/02/2022
 • Đây là một trong các mục tiêu cụ thể mà Nghị quyết 13 của Tỉnh ủy Đắk Nông về công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 đề ra phấn đấu thực hiện.
 • Ngành Nông nghiệp cải tiến lề lối làm việc để phát triển
 • 09:02 09/02/2022
 • Trong Chương trình thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Sở NN- PTNT đặt ra mục tiêu trọng tâm là cải tiến lề lối làm việc theo hướng bám sát cơ sở trong các hoạt động chuyên môn, từ đó nâng cao hiệu quả công việc, góp phần thúc đẩy ngành Nông nghiệp phát triển.
 • Tập trung khai thác tiềm năng cây dược liệu
 • 09:00 09/02/2022
 • Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra nội dung trọng tâm thứ hai về phát triển kinh tế là trồng và chế biến dược liệu.
 • Xung lực mới ở thị trấn Đắk Mil
 • 09:04 29/12/2021
 • Bám sát mục tiêu, định hướng và những giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đắk Mil lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 thông qua, cấp ủy, chính quyền thị trấn Đắk Mil đang tích cực triển khai, đưa nghị quyết vào cuộc sống với khí thế mới, quyết tâm mới.
 • Tiếp tục tái cơ cấu ngành Nông nghiệp Đắk Nông
 • 09:26 27/12/2021
 • Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2022, đề ra mục tiêu “Tái cơ cấu, chuyển đổi nền nông nghiệp phát triển theo hướng hiệu quả, chất lượng, giá trị gia tăng cao”.
 • Tập trung khôi phục và nâng cao chất lượng rừng
 • 09:25 27/12/2021
 • Đến năm 2025, Đắk Nông phấn đấu tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 40%. Để đạt mục tiêu này, tỉnh đang tập trung mọi nguồn lực cho công tác quản lý, bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững.
 • Thách thức bảo đảm nước tưới cho cây trồng
 • 09:00 16/12/2021
 • Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra chỉ tiêu bảo đảm nước tưới cho 85% diện tích cây trồng. Theo đánh giá của ngành chức năng, việc thực hiện chỉ tiêu này đang gặp phải nhiều thách thức, đòi hỏi phải có nhiều nỗ lực mới đạt được.
 • Gia Nghĩa và mục tiêu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
 • 09:00 16/12/2021
 • Thành phố Gia Nghĩa đang đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ vào hoạt động sản xuất nông nghiệp, tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao. Mục tiêu mà thành phố phấn đấu là đạt 25% sản xuất nông nghiệp có ứng dụng công nghệ cao (ƯDCNC) vào năm 2025.
 • Kênh tuyên truyền nghị quyết sinh động, hấp dẫn
 • 09:39 07/12/2021
 • Mới đây, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh Đắk Nông năm 2021 nhằm tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, cụ thể hóa, lan tỏa nghị quyết đại hội đảng các cấp vào cuộc sống.
 • Góp "đất vàng" để xây dựng đô thị
 • 09:32 06/12/2021
 • Huy động sự đồng sức, đồng lòng, đóng góp của người dân để xây dựng đô thị văn minh, sạch đẹp đang được thị trấn Đắk Mil (Đắk Mil) tập trung thực hiện để chung sức xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025 và lên thị xã vào năm 2025.
 • Tân Thành củng cố niềm tin trong dân
 • 08:45 01/12/2021
 • Hơn 4 năm qua, thực hiện tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng bộ xã Tân Thành (Krông Nô) đã phát huy tinh thần dân chủ, thẳng thắn, nhìn thẳng vào sự thật và kiên quyết khắc phục những hạn chế, yếu kém, từng bước tăng cường niềm tin trong dân.
 • Đắk Mil và mục tiêu ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao
 • 08:53 30/11/2021
 • Huyện ủy Đắk Mil đã ban hành Nghị quyết số 05 về đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NNƯDCNC). Mục tiêu của huyện là gắn sản xuất nông nghiệp với công nghiệp chế biến, xúc tiến thương mại, tạo ổn định cho đầu ra nông sản.
 • Hạ tầng giao thông Đắk Nông hướng tới đồng bộ 1
 • 08:51 30/11/2021
 • Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định, xây dựng kết cấu hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng giao thông, là một trong ba khâu đột phá chiến lược, tạo động lực, đi trước mở đường, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.