Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đắk Mil lần thứ XV

Cập nhật ngày: 30/07/2020 | 11:33 GMT+7

* Đồng chí Trần Văn Thương được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Đắk Mil

Video clip:

 

Sáng 30/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đắk Mil lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 bước vào ngày làm việc thứ 3 và tiến hành bế mạc.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 38 đồng chí. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XV họp phiên đầu tiên, bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 12 đồng chí; bầu Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

Đồng chí Trần Văn Thương được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Đắk Mil khóa XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII gồm 30 đại biểu (28 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết).

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đắk Mil khóa XV ra mắt đại hội

Đại hội biểu quyết, thông qua nghị quyết, với mục tiêu tổng quát: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị.

Toàn Đảng bộ, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, chủ động khai thác có hiệu quả mọi tiềm năng, lợi thế, bảo đảm tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, hiệu quả cao và bền vững. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ.

Cùng với thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, huyện tập trung nâng cao trình độ dân trí, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, nhất là đối với đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào vùng sâu, vùng xa và các đối tượng chính sách.

Thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được chăm lo, xây dựng vững chắc, đủ khả năng xử lý tốt các vấn đề xã hội, chủ động giữ vững quốc phòng, an ninh và ổn định chính trị trong mọi tình huống.

Huyện tập trung huy động mọi nguồn lực để xây dựng huyện Đắk Mil đạt chuẩn nông thôn mới và phấn đấu lên thị xã trước năm 2025.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

Phát biểu bế mạc, Bí thư Đảng bộ huyện Đắk Mil khóa XV Trần Văn Thương khẳng định: Đại hội thành công tốt đẹp, là sự cổ vũ to lớn, là cơ sở và niềm tin để toàn Đảng bộ tăng cường hơn nữa sự đoàn kết, thống nhất, thể hiện quyết tâm chính trị cao, năng động, sáng tạo, đồng tâm hiệp lực, lãnh đạo tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp Nhân dân trong huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Tin, ảnh: Phan Tân

4,658
Viết bình luận mới