Đảng bộ Sở Nội vụ chú trọng tham mưu làm tốt công tác cải cách hành chính và thủ tục hành chính

Cập nhật ngày: 09/06/2020 | 14:16 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Ngày 9/6, Đảng bộ Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025, với sự tham dự của 62 đảng viên, đến từ 8 chi bộ trục thuộc.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Sở Nội vụ đã tập trung lãnh đạo cơ quan chuyên môn phát huy cao nhất chức năng, tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước về công tác nội vụ và tổ chức thực hiện hiệu quả nhiều chương trình, kế hoạch, đề án, dự án trong lĩnh vực nội vụ đạt kết quả cao và toàn diện. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản và nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy quản lý Nhà nước các cấp thường xuyên được quan tâm. Công tác quản lý biên chế ngày càng được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định và công khai, minh bạch.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nội vụ khóa IV

Đảng bộ Sở Nội vụ còn tập trung lãnh đạo thực hiện cải cách hành chính, đổi mới phong cách, lề lối làm việc, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần phục vụ của cán bộ, công chức; không ngừng hiện đại hóa cơ quan, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, chỉ đạo, điều hành. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kiểm tra, giám sát, xây dựng tổ chức và lãnh đạo hoạt động của các tổ chức đoàn thể được quan tâm thực hiện tốt.

Đảng bộ và cơ quan không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác. Sinh hoạt cấp ủy, chi bộ nền nếp, có chất lượng, thiết thực, hình thức đa dạng phong phú. Hàng năm, Đảng bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nội vụ khóa IV và Đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên ra mắt, nhận nhiệm vụ

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Sở Nội vụ tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo, lãnh đạo chuyên môn thực hiện tốt hơn chức năng nhiệm vụ được giao là “hoàn thiện thể chế, tinh gọn bộ máy, siết chặt kỷ cương, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin”. Cùng với chú trọng tham mưu làm tốt công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính, Đảng bộ tăng cường tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị, các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh giản biên chế, gắn với vị trí việc làm phù hợp. 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nội vụ khóa IV, nhiệm kỳ 2020- 2025 gồm 7 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường, Phó Giám đốc Sở Nội vụ được bầu giữ chức Bí thư Đảng bộ Sở Nội vụ khóa IV.

Tin, ảnh: Thanh Bình

2,155
Viết bình luận mới