Đảng bộ tỉnh Đắk Nông qua các kỳ đại hội

Cập nhật ngày: 15/10/2020 | 08:12 GMT+7

Trong quá trình xây dựng và trưởng thành, đến nay, Đảng bộ tỉnh Đắk Nông đã trải qua 11 kỳ đại hội. Mỗi một kỳ đại hội đã đạt được những kết quả cụ thể, từng bước đưa tỉnh Đắk Nông ngày càng phát triển bền vững.

Đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm mô hình hoa ở phường Nghĩa Phú, thành phố Gia Nghĩa. Ảnh: Phan Tân

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I

Ngày 5/9/1969, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Đức lần thứ I khai mạc tại căn cứ Nâm Nung. Dự Đại hội có đại biểu của các huyện ủy, một số ban, ngành của tỉnh; đồng chí Nguyễn Khắc Tính (Ba Ban), Thường vụ Khu ủy khu X trực tiếp theo dõi và chỉ đạo đại hội. Đại hội nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá tình hình, chỉ rõ những thành tích đạt được cũng như những yếu kém, khuyết điểm của Đảng bộ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ở Quảng Đức, đặc biệt là từ sau cuộc Tổng tấn công Mậu Thân năm 1968. Đồng thời, Đại hội đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho những năm tiếp theo là phát huy những thắng lợi đã giành được, tiếp tục giữ vững phong trào trong tỉnh, đẩy mạnh hoạt động chống chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của địch, chống bình định lấn chiếm, giành giữ dân, giữ vững vùng căn cứ và mở rộng vùng giải phóng, tăng cường công tác xây dựng Đảng các cấp, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về mọi mặt. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Đức khóa I gồm 15 đồng chí. Đồng chí Trần Phòng được bầu làm Bí thư, đồng chí Nguyễn Tùy được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Đại hội lần thứ II đến lần thứ VIII (1976 - 2001)

Vào tháng 11/1975, tỉnh Quảng Đức nhập vào tỉnh Đắk Lắk nên thời kỳ này tính theo số lần Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk, cụ thể:

Đại hội lần thứ II ứng với Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ VII diễn ra từ ngày 12 đến ngày 21/11/1976.

Đại hội lần thứ III ứng với Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ VIII, diễn ra từ ngày 7 đến ngày 10/11/1979.

Đại hội lần thứ  IV ứng với Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ IX, diễn ra từ ngày 5 đến ngày 9/3/1983.

Đại hội lần thứ V ứng với Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ X, diễn ra từ ngày 9 đến ngày 14/10/1986.

Đại hội lần thứ VI ứng với Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XI, diễn ra từ ngày 8 đến ngày 11/1/1992.

Đại hội lần thứ VII ứng với Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XII, diễn ra từ ngày 7 đến ngày 10/5/1996.

Đại hội lần thứ VIII ứng với Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XIII, diễn ra từ ngày 31/1 đến ngày 2/2/2001.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2005 - 2010

Đại hội diễn ra từ ngày 6 - 9/12/2005, tại thị xã Gia Nghĩa. Đại hội có sự tham dự của 255 đại biểu đại diện cho 7.991 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đồng chí Tòng Thị Phóng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương về dự và chỉ đạo Đại hội. Đại hội thảo luận và thông qua mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2005 - 2010 là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ; đưa tỉnh Đắk Nông phát triển nhanh, toàn diện, bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Phát huy dân chủ gắn với tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa và củng cố hệ thống chính trị vững mạnh. Xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân - thế trận an ninh Nhân dân, giữ vững ổn định chính trị và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Phấn đấu đến sau năm 2015 đưa kinh tế của tỉnh Đắk Nông đạt mức bình quân chung của cả nước với cơ cấu kinh tế công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 49 đồng chí, Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 13 đồng chí. Đồng chí Phan Tuấn Pha được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí Nguyễn Văn Thử, Đặng Đức Yến được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2010 - 2015

Đại hội diễn ra từ ngày 14- 16/9/2010, được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Đắk Nông. Đại hội có sự tham gia của 348 đại biểu, thay mặt cho gần 15.000 đảng viên của 13 Đảng bộ trực thuộc. Đồng chí Đại tướng Lê Văn Dũng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng về dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội. Đại hội đề ra phương hướng, nhiệm vụ và mục tiêu tổng quát giai đoạn 2011 - 2015 là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; giữ vững ổn định chính trị - xã hội. Tập trung phát triển nguồn nhân lực, xây dựng hạ tầng thiết yếu về kinh tế - xã hội và đô thị hạt nhân, thu hút đầu tư; tạo bước phát triển đột phá về kinh tế trong công nghiệp khai khoáng và năng lượng, công nghiệp chế biến và nông nghiệp kỹ thuật cao, dịch vụ và du lịch; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa phong phú, đa dạng của các dân tộc. Phấn đấu đến năm 2015 thoát ra khỏi tỉnh nghèo và năm 2020 đưa kinh tế Đắk Nông đạt mức bình quân chung của cả nước; tạo tiền đề cơ bản để phát triển toàn diện và bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ, gồm 55 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 12 đồng chí. Đồng chí Trần Quốc Huy được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Văn Thử và đồng chí Lê Diễn được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đại hội diễn ra từ ngày 23 - 25/9/2015 tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Đại hội có sự tham gia của 350 đại biểu đại diện cho trên 21.300 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo đại hội. Trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng tình hình của tỉnh, Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2015 - 2020 xác định mục tiêu tổng quát: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết; khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức; phát huy tiềm năng, lợi thế để đến năm 2020 đưa Đắk Nông thoát ra khỏi tình trạng của một tỉnh nghèo, chưa phát triển”.

Đại hội đã bầu 51 đồng chí vào Ban Chấp hành, 14 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 10 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đồng chí Lê Diễn được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Nguyễn Bốn, Ngô Thanh Danh và Điểu K’Ré được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy.

 

Các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông qua các thời kỳ

- Đồng chí Vũ Anh Ba (Hồng Ưng): Năm 1960.

- Đồng chí Phạm Thuần (Chín Cán): Năm 1961.

- Đồng chí Nguyễn Khắc Tính (Ba Ban): 1961 - 1966.

- Đồng chí Nguyễn Tuấn (Ba Đăng): 1967 - 1969; 5/1975 - 11/1975.

- Đồng chí Trần Phòng (Bảy Biên): 1969-1971.

- Đồng chí Phan Tuấn Pha: 2003 - 2005; 2005 - 2010.

- Đồng chí Trần Quốc Huy: 2010 - 2015.

- Đồng chí Lê Diễn: 2015-2020.

 

Phạm Lục

1,387
Viết bình luận mới