Đảng bộ xã Đức Mạnh tập trung huy động mọi nguồn lực xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Cập nhật ngày: 02/06/2020 | 13:44 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Ngày 2/6, Đảng bộ xã Đức Mạnh (Đắk Mil) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025, với sự tham dự của 125 đại biểu chính thức đại diện hơn 200 đảng viên trong toàn xã.

Báo cáo và các ý kiến tại đại hội cho thấy, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Đức Mạnh đã tập trung trí tuệ, đoàn kết nhất trí, lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nghị quyết đạt được những kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 10%. Hạ tầng ngày càng đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế. Thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/năm. Đời sống văn hóa xã hội, vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. Công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm được quan tâm lãnh đạo chỉ đạo. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,38%; hộ cận nghèo giảm còn 1,12% theo hướng bền vững.

Đảng bộ xã Đức Mạnh tiếp tục phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo để xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Các chính sách xã hội, dân tộc, tôn giáo được thực hiện bảo đảm kịp thời, đúng quy định. Đồng bào có đạo ngày càng tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hệ thống chính trị từ xã đến thôn thường xuyên được củng cố kiện toàn, bảo đảm tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Đảng bộ luôn duy trì được sự đoàn kết, thống nhất cao. Năm 2019, xã Đức Mạnh đạt chuẩn nông thôn mới vượt so với nghị quyết đại hội đề ra.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đức Mạnh khóa XVIII

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Đức Mạnh tiếp tục phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, chủ động khai thác có hiệu quả mọi tiềm năng, lợi thế, bảo đảm tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh bền vững để xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, các thôn kiểu mẫu, đưa Đức Mạnh trở thành phường trước năm 2025.

Đại biểu biểu quyết thống nhất các nội dung Đại hội Đảng bộ xã Đức Mạnh khóa XVIII

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đức Mạnh nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 ủy viên. Đồng chí Phan Văn Thân tái đắc cử chức Bí thư Đảng bộ xã Đức Mạnh khóa XVIII.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đức Mạnh khóa XVIII và đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên ra mắt đại hội

Tin, ảnh: Phan Tân

1,714
Viết bình luận mới