Nhiều cách làm hay, sáng tạo trong chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng các cấp

Cập nhật ngày: 09/07/2020 | 09:24 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Đó là khẳng định của đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Đắk Nông sáng tạo trong giới thiệu nhân sự

Theo đánh giá, Đắk Nông là một trong số các đơn vị, địa phương có nhiều cách làm sáng tạo, kịp thời triển khai đồng bộ công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiểu ban nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh được phân công, làm việc với ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy để lấy phiếu khảo sát, đánh giá nhân sự tái cử và dự kiến giới thiệu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và bí thư, phó bí thư cấp ủy, các chức danh chủ chốt cấp huyện.

Với sự chuẩn bị tích cực, đến nay, Đắk Nông đã tổ chức xong đại hội đảng cấp cơ sở. Ảnh: Đại hội Chi bộ cơ quan Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

Tuy không nằm trong quy trình các bước giới thiệu nhân sự cấp ủy theo Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị nhưng đây là việc làm cần thiết, là "kênh" để xem xét, đánh giá đối với cán bộ dự kiến tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII. Kết quả bước đầu lấy phiếu khảo sát cho thấy, các đồng chí được dự kiến giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII đều tiêu biểu, có phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, có uy tín cao.

Yên Bái hoàn thành sớm đại hội cấp cơ sở

Yên Bái là địa phương tổ chức đại hội cấp cơ sở thành công tốt đẹp và hoàn thành sớm hơn 1 tháng so với yêu cầu. Đặc biệt, chất lượng cấp ủy viên được nâng cao, trình độ chuyên môn trên đại học chiếm 82,8%, lý luận chính trị trung cấp, cao cấp chiếm gần 90%.
Cơ cấu cấp ủy viên có nhiều tiến bộ. Đó là tỷ lệ nữ chiếm 22,7% (nhiệm kỳ trước 21,1%); dân tộc thiểu số 38,4% (nhiệm kỳ trước 36,5%); dưới 40 tuổi chiếm 37,2% (nhiệm kỳ trước 19,7%).
Điểm mới của nhiệm kỳ này là có 73% bí thư hoặc chủ tịch UBND cấp xã không phải là người địa phương; trong đó có 105/173 bí thư cấp xã (chiếm 60,1%). Việc thực hiện kiểm phiếu bầu cử bằng máy tính được thực hiện tại 133/307 đảng bộ cơ sở (chiếm 43,3%).

Quảng Ninh thực hiện phương châm "dân có tin, Đảng mới cử"

Quảng Ninh thực hiện bầu bí thư trực tiếp tại đại hội, bí thư cấp ủy đồng thời là thủ trưởng cơ quan, đơn vị; bí thư cấp ủy là chủ tịch UBND ở tối thiểu 3 đơn vị cấp huyện, 75% cấp xã; bí thư cấp ủy không là người địa phương ở 100% đơn vị cấp huyện, 75% trở lên ở cấp xã.
Quảng Ninh cũng thực hiện quy trình Đảng giới thiệu nhân sự để Nhân dân lựa chọn bầu vào chức danh trưởng thôn, bản, khu phố. Sau đó, cấp ủy mới phân công theo phương châm “dân có tin, Đảng mới cử; Đảng có cử, dân mới bầu”. Đến nay, Quảng Ninh đã có 1.540/1.542 bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn đạt 99,9% (năm 2016 chỉ đạt 68,2%).

Tuyên Quang giao việc đột phá

Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang ban hành quy định về việc đột phá, đổi mới đối với một số chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Tỉnh cũng thực hiện nghiêm nguyên tắc cấp trên giao việc cho cấp dưới theo thẩm quyền. Trên cơ sở đó, tỉnh đã giao việc đột phá, đổi mới năm 2020 và giai đoạn 2020-2025 cho 13 giám đốc các sở, ngành và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh.

Qua đó, cán bộ được rèn luyện về tư duy, phương pháp lãnh đạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong giải quyết những việc bức xúc, nổi cộm, kéo dài ở cơ sở, tạo được lòng tin đối với người dân.

Long An xây dựng phiếu nhận diện

Cách làm của Long An để chuẩn bị cho công tác đại hội đảng các cấp là xây dựng mô hình “Thực hiện phiếu nhận diện các biểu hiện suy thoái theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII”. Đây là việc làm mới, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, việc làm thường xuyên, liên tục, thể hiện tinh thần tự phê bình và phê bình, tự soi lại mình.

Từ 27 biểu hiện được nêu ra trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và 82 biểu hiện được Ban Tổ chức Trung ương cụ thể hóa, Long An đã xây dựng phiếu nhận diện và tổ chức triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ. Ngoài việc đánh giá cuối năm, vào các cuộc họp giao ban tháng, sinh hoạt chi bộ định kỳ, các đơn vị đều lựa chọn những biểu hiện chủ yếu có liên quan đến tình hình hoạt động thực tế của mình giới thiệu cho đảng viên, người lao động xem xét, tự rà soát bản thân để điều chỉnh kịp thời…

Với những cách làm đổi mới, sáng tạo, các địa phương, đơn vị đã thực hiện tốt công tác tham mưu chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng theo đúng tinh thần Chỉ thị 35, Chỉ thị 45 và các quy định, hướng dẫn. Đến nay, cả nước cơ bản hoàn thành việc tổ chức đại hội cơ sở, đại hội điểm cấp trên trực tiếp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 và đạt kết quả tốt đẹp.

Bài, ảnh: Hoàng Hoài

1,673
Viết bình luận mới