Thể lệ cuộc thi tìm hiểu nghị quyết của Đảng

Cập nhật ngày: 04/06/2021 | 15:14 GMT+7

Toàn văn nội dung Thể lệ: Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

THỂ LỆ

Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet

tìm hiểu Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

------

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Đối tượng dự thi

- Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang; đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội; các tầng lớp Nhân dân; học sinh các trường trung học phổ thông và Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (gọi tắt là học sinh trung học phổ thông), sinh viên các trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh, (Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký giúp việc và cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy không được tham gia dự thi).

2. Nội dung thi

- Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và một số nội dung khác về Đại hội.

- Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo chính trị; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng khoá XII và một số nội dung khác về đại hội.

II. HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC THI VÀ CÁCH TÍNH KẾT QUẢ

1. Hình thức thi

* Người dự thi sử dụng hình thức sau để tham gia dự thi:

- Cuộc thi tìm hiểu được tổ chức theo hình thức thi trắc nghiệm:

+ Gồm 6 kỳ, thời gian mỗi kỳ thi 02 tuần/kỳ;

+ Thời gian phát động Cuộc thi lúc 10h00’, ngày 04/6/2021;

+ Thời gian tổ chức Cuộc thi: 10h00’, ngày 15/6/2021 và kết thúc vào lúc 17h00’, ngày 15/9/2021.

* Nội dung thi bố trí trong mỗi kỳ:

- Mỗi kỳ thi gồm 07 câu hỏi (trong đó: 06 câu hỏi chính, 01 câu hỏi phụ về dự đoán số lượt người tham gia kỳ thi trắc nghiệm đó).

- Nội dung câu hỏi trắc nghiệm được đăng tải online tại:

+ Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Đắk Nông có địa chỉ:

http://tinhuy.daknong.gov.vn;

+ Đường link trên trang Báo Đắk Nông điện tử:

http://baodaknong.org.vn/cuoc-thi-tim-hieu-nghi-quyet-cua-dang-1423.html;

 + Đường link trên Trang tin Đài Phát thanh & Truyền hình Đắk Nông:

http://truyenhinhdaknong.vn.

+ Biểu mẫu điện tử cuộc thi được đăng tải qua mạng xã hội Zalo và được cung cấp theo nhóm phát động.

* Hướng dẫn tham gia dự thi:

Người tham gia dự thi được sử dụng các hình thức sau để tham gia thi trắc nghiệm:

+ Người tham gia dự thi truy cập vào Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Đắk Nông, địa chỉ http://tinhuy.daknong.gov.vn chọn chuyên mục: Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”  hoặc đường link trên Báo Đắk Nông điện tử (http://baodaknong.org.vn/cuoc-thi-tim-hieu-nghi-quyet-cua-dang-1423.html), Trang tin Đài Phát thanh & Truyền hình Đắk Nông (http://truyenhinhdaknong.vn) và đường link được Ban Tổ chức Cuộc thi gửi qua mạng xã hội ZALO.

+ Người dự thi lựa chọn phương án đúng bằng cách chọn vào ô “ o ” tương ứng với từng câu hỏi;

VD:

 

+ Sau khi thực hiện hết các nội dung thi ở phần trên của bài thi, người dự thi phải điền chính xác các thông tin cá nhân như: Họ và tên; cơ quan/tổ chức; ngày, tháng, năm sinh; địa chỉ, điện thoại, email… (đảm bảo quyền lợi trong trường hợp đạt giải);

+ Nhập “Mã bảo mật” - là dãy số bên trái; và bấm (tích) vào ô “Trả lời -  “ o ”; sau đó bấm “Gửi”, kết thúc bài thi (Bài thi kết thúc khi hệ thống thông báo hoàn thành bài thi).

2. Thời gian thi:

- Cuộc thi được tiến hành trong 06 kỳ, cụ thể như sau:

+ Kỳ 1, bắt đầu từ 10h00’ ngày 15/6/2021 và kết thúc vào 17h00’ ngày 30/6/2021.

+ Kỳ 2, bắt đầu từ 10h00’ ngày 01/7/2021 và kết thúc vào 17h00’ ngày 15/7/2021.

+ Kỳ 3, bắt đầu từ 10h00’ ngày 16/7/2021 và kết thúc vào 17h00’ ngày 30/7/2021.

+ Kỳ 4, bắt đầu từ 10h00’ ngày 02/8/2021 và kết thúc vào 17h00’ ngày 15/8/2021.

+ Kỳ 5, bắt đầu từ 10h00’ ngày 16/8/2021 và kết thúc vào 17h00’ ngày 29/8/2021.

+ Kỳ 6, bắt đầu từ 10h00’ ngày 01/9/2021 và kết thúc vào 17h00’ ngày 15/9/2021.

3. Trao giải thưởng và tổng kết Cuộc thi:

Ban Tổ chức Cuộc thi tổ chức trao giải thưởng cho các cá nhân và tập thể (bằng hình thức phù hợp) và tổng kết cuộc thi (sẽ có thông báo cụ thể sau).

4. Cách tính kết quả

- Trong mỗi kỳ thi, một người có thể tham gia dự thi nhiều lần nhưng tối đa không quá 10 lần/kỳ và sẽ lấy kết quả của lần tham gia có số dự đoán đúng (hoặc gần đúng nhất) so với kết quả do Ban Tổ chức Cuộc thi công bố.

- Kết quả được tính cho người có đáp án đúng nhất và gửi về Ban Giám khảo Cuộc thi với thời gian sớm nhất. Đáp án được tính ngay sau khi người dự thi “gửi” đáp án cho Ban Giám khảo Cuộc thi. Đáp án được Ban Tổ chức Cuộc thi đăng tải trên trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh và các đường link của Báo Đắk Nông điện tử, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, mạng xã hội ZALO.

Trong trường hợp có số người dự thi (từ 2 người trở lên) trả lời đúng các câu hỏi và cùng dự đoán chính xác số lượt người dự thi (hoặc gần đúng nhất), Ban Giám khảo sẽ lấy kết quả lần thi có tính chính xác cao nhất, sớm nhất làm kết quả chính thức và Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ trao giải cho người có đáp án gửi đến Ban Tổ chức Cuộc thi đúng nhất, sớm nhất.

III. TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Ban Tổ chức Cuộc thi không tính kết quả và không chịu trách nhiệm trong các trường hợp phát sinh khách quan do thiên tai, bão lũ, sự cố điện lưới, viễn thông, tác động mất kết nối truy cập Internet, ảnh hưởng đến kết quả trả lời câu hỏi của người tham gia Cuộc thi.

IV. GIẢI THƯỞNG

1. Giải cá nhân:

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giấy chứng nhận kèm giải thưởng cho các cá nhân đạt giải trong các kỳ thi trắc nghiệm.

Mỗi kỳ thi có 11 giải thưởng, bao gồm:

- 01 giải Nhất: trị giá 2.000.000 đồng

- 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá 1.500.000 đồng

- 03 giải Ba, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng

- 05 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 500.000 đồng.

* Tiêu chí xét giải thưởng cá nhân

- Tiêu chí 1: Trả lời đúng tất cả các câu hỏi trắc nghiệm.

- Tiêu chí 2: Thời gian hoàn thành dự thi sớm nhất. 

- Tiêu chí 3: Dự đoán chính xác nhất (hoặc gần đúng nhất) số lượt người tham gia dự thi.

* Cá nhân đạt giải thưởng các kỳ thi trắc nghiệm được nhận tiền thưởng và giấy chứng nhận đạt giải của Ban Tổ chức Cuộc thi.

2. Giải tập thể:  Tổng số có 3 giải thưởng, mỗi giải 2.000.000 đồng.

* Tiêu chí xét giải thưởng tập thể.

Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ căn cứ vào kết quả Cuộc thi, số lượng người tham gia dự thi đông nhất, có nhiều người dự thi đạt giải của từng địa phương, cơ quan, đơn vị để xét giải tập thể.

(Căn cứ kết quả cụ thể của các địa phương, cơ quan, đơn vị, Ban Tổ chức Cuộc thi có thể điều chỉnh về cơ cấu, số lượng giải thưởng cho phù hợp; đồng thời trao giấy khen cho các tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân, học sinh, sinh viên tích cực tham gia Cuộc thi).

V. QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI DỰ THI

- Chấp hành nghiêm Thể lệ Cuộc thi do Ban Tổ chức Cuộc thi quy định.

- Người dự thi đạt giải được nhận giải thưởng hoặc có quyền ủy quyền cho người khác khi tổng kết, trao giải Cuộc thi.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thể lệ này phục vụ cho tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ban Tổ chức Cuộc thi có thể điều chỉnh, bổ sung Thể lệ cho phù hợp với điều kiện thực tế. Mọi thay đổi sẽ được Ban Tổ chức Cuộc thi cập nhật trên Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Đắk Nông, địa chỉ http://tinhuy.daknong.gov.vn.

Trên đây là Thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm, Ban Tổ chức Cuộc thi rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của các cơ quan, đơn vị và sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân để Cuộc thi đạt kết quả thiết thực./.                                     

                                                                   BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

2,178
Viết bình luận mới