Nâng cao đời sống Nhân dân để xây dựng nông thôn mới bền vững hơn

Cập nhật ngày: 25/10/2019 | 10:04 GMT+7

Không ngừng nâng cao đời sống cho Nhân dân để xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững là mục tiêu lớn mà tỉnh Đắk Nông đang hướng tới. Để tìm hiểu rõ hơn, phóng viên (PV) Báo Đắk Nông đã có cuộc trao đổi với ông Lê Trọng Yên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT-Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh về những giải pháp, cách thức mà Đắk Nông sẽ triển khai trong thời gian tới.

Ông Lê Trọng Yên

PV: Thưa ông, qua 10 năm triển khai chương trình NTM, tỉnh Đắk Nông đã đạt được nhiều thành quả quan trọng. Đứng ở góc độ quản lý thì theo ông, nội dung  nào là nổi bật?

Ông Lê Trọng Yên: Đắk Nông bắt đầu triển khai chương trình xây dựng NTM vào cuối năm 2010 với xuất phát điểm thấp nhất trong cả nước. Lúc đó, toàn tỉnh mới đạt 3,1 tiêu chí/19 tiêu chí/xã. Cả tỉnh mới có 15 xã đạt từ 5-10 tiêu chí NTM; 46 xã đạt dưới 5 tiêu chí, chiếm 75,4%.

Tuy nhiên, sau 10 năm, đến nay Đắk Nông đã có 16/61 xã đạt chuẩn NTM, tăng 16 xã so với năm 2011. Tính bình quân mỗi xã đạt được 13,44 tiêu chí NTM, tăng 10,34 tiêu chí/xã so với năm 2011. Dự kiến, đến hết năm 2020, bình quân mỗi xã đạt từ 15 tiêu chí NTM trở lên. Đặc biệt, Đắk Nông đã không còn xã dưới 5 tiêu chí NTM.

Bên cạnh những thay đổi về giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở dân cư… qua xây dựng NTM, toàn tỉnh đã hình thành nhiều mô hình sản xuất, giúp đem lại thu nhập cao cho người dân. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người toàn tỉnh đã đạt 45,24 triệu đồng/người/năm, tăng 30,24 triệu đồng/người/năm (gấp 3 lần) so với năm 2011; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 14,07% (giảm 15,18% so với năm 2011). Toàn tỉnh có 42/61 xã đạt tiêu chí số 10 về thu nhập, đạt 68,9% và tăng 30 xã so với năm 2011; có 36/61 xã đạt tiêu chí số 11 về hộ nghèo, đạt 59%, tăng 31 xã so với năm 2011…

Sản phẩm nông nghiệp của các địa phương được tỉnh tạo điều kiện giới thiệu, tìm kiếm thị trường

PV: Để đạt được những kết quả này, ông có thể phân tích thêm về cách làm của Đắk Nông trong xây dựng NTM, thời gian qua?

Ông Lê Trọng Yên: Có thể khẳng định, để Đắk Nông đạt được những kết quả trên phải kể đến sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở. Ngoài ra, tỉnh cũng đã ban hành các nghị  quyết, chương trình hành động và tạo các cơ chế, chính sách trong xây dựng NTM… Vì vậy, trong xây dựng NTM ở Đắk Nông thì luôn nhận được sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy đảng, hệ thống chính trị xã hội và các tổ chức đoàn thể.

Ngay như trong phong trào thi đua “Đắk Nông chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2015 và giai đoạn 2016-2020 đã thu hút được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Qua triển khai phong trào (giai đoạn 2010 – 2019), Đắk Nông đã huy động tổng nguồn vốn xây dựng NTM đạt khoảng 91.918 tỷ đồng. Mặt khác, để các nguồn vốn đầu tư xây dựng NTM đạt hiệu quả cao, tỉnh đã chỉ đạo kiểm soát được tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản. Trong huy động nguồn lực của xã hội để xây dựng NTM, tỉnh cũng yêu cầu các địa phương không được huy động quá sức dân...

Không chỉ ở cấp tỉnh, hàng năm, UBND các huyện, thị xã đã tổ chức phát động “ra quân xây dựng nông thôn mới” với nhiều hoạt động thiết thực. Các phong trào “ánh sáng đường quê”, “trồng hoa hai bên đường”, “đoạn đường thanh niên tự quản”… hiện đã lan tỏa đến khắp các vùng quê.

PV: Trong giai đoạn tiếp theo, bộ tiêu chí xây dựng NTM đã có những yêu cầu cao hơn. Theo ông, với điều kiện của Đắk Nông thì công tác xây dựng NTM sẽ được triển khai theo hướng nào?

Ông Lê Trọng Yên: Trên cơ sở những kết quả đạt được, thời gian tới, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh xây dựng NTM theo chiều sâu và ngày càng bền vững hơn. Mục tiêu của tỉnh là không ngừng nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn. Đắk Nông tập trung xây dựng xã NTM ngày càng giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh; có cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất phù hợp; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển ngày càng hiện đại; môi trường sống vùng nông thôn được bảo đảm, trong lành.

Trong xây dựng NTM, Đắk Nông đã huy động nhiều nguồn vốn xây dựng trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia

PV: Giai đoạn 2021-2025, tỉnh phấn đấu có 3 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM. Đến năm 2025, có 34 xã đạt chuẩn NTM, đạt tỷ lệ 55,7%; bình quân mỗi xã đạt từ 17,2 tiêu chí/xã trở lên. Tỉnh xây dựng 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 24 khu dân cư đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu... Để đạt được những mục tiêu này, theo ông, đâu là nhóm nhiệm vụ giải trọng tâm?

Ông Lê Trọng Yên: Trong xây dựng NTM, Đắk Nông sẽ  tập trung vào 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Trước hết, tỉnh tiếp tục nghiên cứu, ban hành các văn bản pháp lý phù hợp với tình hình thực tế địa phương; đồng thời, tranh thủ tối đa các nguồn lực, thời cơ để nâng cao chương trình NTM. Đối với nhiệm vụ tuyên truyền thì sẽ được đổi mới, gắn với các tiêu chí cụ thể để người dân hiểu rõ, hiểu đúng về chương trình NTM.

Trong công tác đầu tư: Về đầu tư hạ tầng, Đắk Nông sẽ chú trọng nhiều hơn đến liên kết vùng, gắn với biến đổi khí hậu. Tỉnh cũng tập trung hỗ trợ xây dựng, nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất có sự liên kết theo chuỗi giá trị, bao tiêu sản phẩm; phát triển du lịch trải nghiệm nông nghiệp gắn với tham quan, hưởng thụ các danh lam, thắng cảnh, lễ hội văn hóa...

Có thể nói, nếu làm tốt các nhiệm vụ này sẽ là cơ sở vững chắc để Đắk Nông nâng cao hơn nữa thu nhập và chất lượng đời sống của người dân nông thôn.

PV: Xin cảm ơn ông!

Hồng Thoan thực hiện

2,089
Viết bình luận mới