Ðắk Glong: Hơn 2,7 tỷ đồng chưa được nộp phạt vi phạm hành chính

Cập nhật ngày: 01/11/2022 | 10:15 GMT+7

Từ đầu năm 2022 đến nay, toàn huyện Đắk Glong có 202 quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Trong đó, UBND tỉnh ban hành 7 quyết định, UBND huyện ban hành 139 quyết định và UBND các xã ban hành 56 quyết định, với tổng số tiền phải thi hành là trên 3,4 tỷ đồng.

Các lĩnh vực xảy ra nhiều vi phạm hành chính là lĩnh vực đất đai, xây dựng, hành lang an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, y tế, môi trường, khoáng sản, phá rừng.

Tuy nhiên, việc chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính không cao, đến nay mới chấp hành nộp phạt tiền được trên 654 triệu đồng, còn lại hơn 2,7 tỷ đồng chưa chấp hành. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do các đơn vị tham mưu chưa thực hiện tốt việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đối tượng vi phạm chấp hành quyết định xử phạt theo quy định. Việc phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành đôn đốc chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính chưa chặt chẽ, tinh thần trách nhiệm chưa cao.

Thanh Thanh

1,007
Viết bình luận mới