Cần có cơ chế riêng để ổn định dân di cư tự do

Cập nhật ngày: 27/09/2022 | 08:51 GMT+7

Tình trạng người dân di cư tự do (DCTD) vào tỉnh Đắk Nông tăng, gây nhiều áp lực trong việc ổn định đời sống, sinh hoạt cho người dân cũng như những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự tại địa phương.

Nhiều áp lực, khó khăn

Theo thống kê, trong tổng số hơn 38.100 hộ DCTD toàn tỉnh đã có hơn 30.800 hộ được bố trí, sắp xếp ổn định, còn gần 7.350 hộ chưa được bố trí, sắp xếp ổn định về nơi ở, nơi sản xuất. Các địa phương có số lượng người dân DCTD đông là huyện Đắk Glong, Tuy Đức, Krông Nô.

Phần lớn, dân DCTD đến tỉnh là đồng bào dân tộc Mông, Thái, Tày, Nùng, Dao từ nhiều tỉnh phía Bắc đến. Dân DCTD theo các nhóm, tập trung theo dòng họ, cùng dân tộc, chủ yếu tìm đến sinh sống trong vùng sâu, vùng xa, các khu rừng, cách xa trung tâm, không có đường giao thông đi lại. Điều kiện sản xuất của dân DCTD lạc hậu, chủ yếu tự cung tự cấp; tỷ lệ thất học và hộ nghèo cao.

Qua rà soát, phần lớn các hộ DCTD này chưa có chỗ ở hợp pháp, chưa có hộ khẩu, cuộc sống không ổn định. Điều này, gây ra rất nhiều áp lực, khó khăn cho địa phương trong việc quản lý dân cư, xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Ảnh minh họa

Tập trung nguồn lực ổn định dân DCTD

Để giải quyết những vướng mắc, khó khăn liên quan đến dân cư nói chung, DCTD nói riêng, ngoài việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết số 05 ngày 27/7/2016 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, sử dụng đất đai gắn với quản lý dân cư giai đoạn 2016 - 2020. Đắk Nông đang tập trung các nguồn lực cho mục tiêu trên. Trong đó, bên cạnh đề xuất Trung ương xem xét, hỗ trợ kinh phí thực hiện các dự án bố trí, sắp xếp dân cư; giải quyết khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách trong lĩnh vực đất đai, quản lý dân cư phù hợp với thực tế, Đắk Nông chủ động bố trí nguồn lực thực hiện các dự án ổn định dân DCTD.

Kết quả, sau 5 năm thực hiện nghị quyết, công tác quản lý nhân hộ khẩu được triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật, dần đi vào nền nếp. Các khu dân cư được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống, sản xuất, văn hóa, tinh thần người dân. Mặt khác, việc thực hiện các dự án đầu tư, bố trí, sắp xếp dân cư vào các vùng dự án tập trung và xen ghép góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn... Qua đó, địa phương quản lý được dân cư, hạn chế phá rừng; sử dụng tài nguyên đất đai ngày càng hợp lý.

Hiện nay, dù còn khó khăn, song Đắk Nông đang tiếp tục tập trung lồng ghép các nguồn vốn, đầu tư dứt điểm các dự án theo quy hoạch đã được phê duyệt, bố trí kinh phí. Địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ dân DCTD đủ điều kiện được bố trí, sắp xếp nơi ở, nhập khẩu, để bà con ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất, thụ hưởng các phúc lợi xã hội.

Bên cạnh đó, tỉnh tập trung triển khai hiệu quả Chương trình hành động số 3042, ngày 22/6/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 22 ngày 1/3/2020 của Chính phủ về ổn định dân DCTD và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường, với mục tiêu đến năm 2025 không còn tình trạng DCTD, bố trí sắp xếp các hộ dân DCTD vào các điểm quy hoạch và đến năm 2030 bảo đảm ổn định cuộc sống và phát triển sản xuất bền vững cho các hộ dân.

Đắk Nông cũng kiến nghị, đề xuất Trung ương sớm ban hành chương trình bố trí, sắp xếp ổn định dân cư giai đoạn 2021-2025 để có cơ sở triển khai thực hiện các dự án DCTD. Trong đó, tỉnh đề nghị Chính phủ có cơ chế riêng đối với khu vực Tây Nguyên nói chung, tỉnh Đắk Nông nói riêng trong việc giải quyết tình trạng dân DCTD.

Hoàng Thanh

1,751
Viết bình luận mới