Thanh tra phát hiện sai phạm hơn 14 tỷ đồng

Cập nhật ngày: 02/11/2022 | 09:01 GMT+7

Theo Thanh tra tỉnh Đắk Nông, trong 9 tháng đầu năm 2022, ngành Thanh tra tỉnh đã thực hiện 71 cuộc thanh tra hành chính tại 224 đơn vị. Trong số đó, có 52 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 19 cuộc thanh tra đột xuất.

Lực lượng thanh tra đã phát hiện sai phạm về kinh tế với tổng số tiền hơn 14,5 tỷ đồng; hơn 85 ha đất các loại. Các dạng sai phạm chủ yếu như: chi sai chế độ, định mức trong sử dụng ngân sách; quản lý, sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) không đúng quy định; vi phạm trong thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước trong hoạt động khai thác khoáng sản; sai phạm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng; vi phạm trong thực hiện mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; vi phạm trong quản lý đầu tư xây dựng…

Thanh tra tỉnh đã kiến nghị xử lý, thu hồi toàn bộ số tiền và đất vi phạm theo quy định.

Hoàng Thanh

1,450
Viết bình luận mới