Thu hồi đất tại 4 dự án nông lâm nghiệp

Cập nhật ngày: 01/12/2021 | 08:51 GMT+7

UBND tỉnh vừa ra quyết định thu hồi đất của 4 dự án đầu tư sản xuất nông lâm nghiệp (dự án NLN) trên địa bàn.

4 dự án NLN bị UBND tỉnh thu hồi đất, gồm: Công ty TNHH Thương mại Đỉnh Nghệ, Công ty Cổ phần Thiên Sơn, Công ty TNHH MTV Hoàng Ba và HTX Nông nghiệp dịch vụ thương mại Hợp Tiến. Nguyên nhân các dự án bị thu hồi là do vi phạm pháp luật về đất đai, luật lâm nghiệp và đã được Thanh tra tỉnh chỉ ra trong các kết luận.

Rừng bị phá, đất rừng bị lấn chiếm tại dự án NLN của HTX Nông nghiệp dịch vụ thương mại Hợp Tiến, ở xã Quảng Sơn (Đắk Glong)

Trong số này, UBND tỉnh thu hồi 1.045 ha đất tại dự án NLN của Công ty TNHH MTV Hoàng Ba và bàn giao cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên quản lý, bảo vệ; thu hồi 1.215 ha đất dự án NLN của HTX Nông nghiệp dịch vụ thương mại Hợp Tiến và giao cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn quản lý, bảo vệ.

Riêng diện tích 172,7 ha tại dự án NLN của Công ty TNHH Thương mại Đỉnh Nghệ và gần 220 ha đất của Công ty Cổ phần Thiên Sơn, được tỉnh thu hồi, giao cho UBND huyện Đắk Glong quản lý.

Trước đó, Báo Đắk Nông đã có nhiều phản ánh về tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng tại các dự án NLN nói trên. Các phản ánh này được ngành Nông nghiệp và các địa phương khẳng định chính xác, giúp cơ quan chức năng có cơ sở đánh giá, đưa ra giải pháp quản lý hiệu quả hơn.

Lê Phước

1,213
Viết bình luận mới