Ðẩy mạnh tuyên truyền, giám sát dịch vụ môi trường rừng

Cập nhật ngày: 29/08/2022 | 11:20 GMT+7

Thời gian qua, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, Quỹ cũng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức giám sát việc thực hiện trồng rừng của các đơn vị được giao kinh phí trồng rừng thay thế.

Ưu tiên khâu tuyên truyền

Trong những ngày cuối tháng 8/2022, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tổ chức liên tục 6 hội nghị tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chi trả DVMTR tại huyện Đắk Glong. Quỹ lựa chọn Hội trường UBND xã hoặc nhà văn hóa thôn (bon) để người dân thuận lợi khi đến dự hội nghị.

Mỗi hội nghị có sự tham dự của khoảng 40 người, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số địa phương. Đây là đại diện những hộ dân tham gia nhận khoán bảo vệ rừng và được hưởng kinh phí từ chính sách chi trả DVMTR.

Năm 2022, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Đắk Nông tổ chức 20 hội nghị tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chi trả DVMTR

Tại Hội nghị, đại diện Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã thông tin đến người dân về vai trò, giá trị, tầm quan trọng của rừng đối với đời sống. Người dân sẽ có quyền lợi và trách nhiệm gì khi tham gia nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng, cung ứng hưởng lợi từ tiền chi trả DVMTR. Quỹ cũng phân tích những hành vi vi phạm liên quan đến rừng bị pháp luật nghiêm cấm và định hướng sử dụng tiền DVMTR nhằm cải thiện sinh kế của người dân.

Các hội nghị tuyên truyền được thực hiện nhằm giúp các hộ dân nâng cao trách nhiệm, tăng cường công tác tuần tra, bảo vệ rừng, ngăn ngừa các hành vi xâm hại đến diện tích rừng nhận giao khoán. Hội nghị cũng phát động gây quỹ cộng đồng từ tiền DVMTR để hỗ trợ các hộ dân khó khăn vay vốn, phát triển sản xuất, chăn nuôi, góp phần xóa đói giảm nghèo.

Theo Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Đắk Nông, để mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh biết đến và hưởng ứng, đơn vị luôn chú trọng đến đổi mới nội dung, phương pháp truyền thông về chi trả DVMTR. Ngoài việc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền trên các sản phẩm truyền thông qua các cuộc hội nghị, tập huấn.

Người dân tham gia hội nghị được trang bị thêm kiến thức về quản lý, bảo vệ rừng và chính sách về DVMTR

Thời gian qua, do ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh Covid-19, việc tổ chức các hội nghị tuyên truyền bị hạn chế. Do đó, Quỹ có kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Riêng trong năm 2022, Quỹ phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức 20 hội nghị tuyên truyền nâng cao nhận thức về chi trả DVMTR tại Tuy Đức, Đắk R’lấp và Đắk Glong.

Bên cạnh việc tuyên truyền đến người dân, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cũng lồng ghép việc tuyên truyền đến các trường học. Thông qua các chương trình đồng hành với học sinh đến trường và tặng quà, đơn vị lồng ghép các nội dung, thông điệp về bảo vệ rừng để các em học sinh hiểu, lan tỏa đến người thân.

Tăng cường giám sát

Để có cơ sở báo cáo, đề xuất phương án xử lí các đơn vị thực hiện việc trồng rừng thay thế không bảo đảm theo quy định tại phương án trồng rừng thay thế được cấp thẩm quyền phê duyệt, Sở NN-PTNT Đắk Nông đã ban hành Kế hoạch giám sát việc thực hiện trồng rừng của các đơn vị được giao kinh phí trồng rừng thay thế. Theo kế hoạch, có 17 đơn vị được giám sát trong đợt này.

Nhiều diện tích rừng bán ngập theo chương trình trồng rừng thay thế đang phát triển tốt

Đoàn kiểm tra do lãnh đạo Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh chủ trì phối hợp cùng Chi cục Kiểm lâm, đại diện các đơn vị có trồng rừng thay thế và kiểm lâm địa phương. Việc giám sát bắt đầu từ ngày 8/8 đến ngày 21/9/2022.

Trong tháng 8/2022, Đoàn đã thực hiện giám sát tại các đơn vị thực hiện trồng rừng thay thế như: Trung đoàn 726, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Thác Mơ, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Vành đai biên giới, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuy Đức, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đức Hòa…

Đoàn đã kiểm tra thực địa toàn bộ diện tích trồng rừng thay thế để xác định vị trí ranh giới, đối chiếu với bản đồ thiết kế, khoanh vẽ và xác định tỷ lệ thực hiện bằng đo đạc trực tiếp. Căn cứ vào đó, đoàn sẽ nghiệm thu chất lượng theo các tiêu chuẩn kỹ thuật trồng rừng được quy định tại Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016.

Đồ họa: Lê Phước

Theo Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Nguyễn Ngọc Xuân, công tác kiểm tra có vai trò hết sức quan trọng, bảo đảm các đơn vị thực hiện đúng quy trình kỹ thuật về trồng, chăm sóc và quản lý bảo vệ rừng. Qua kiểm tra, ngành chức năng sẽ đánh giá tổng thể diện tích đã trồng rừng thay thế. Qua đó, ngành chức năng kịp thời hướng dẫn các biện pháp khắc phục để những diện tích trồng rừng thay thế bảo đảm về mật độ theo thiết kế kỹ thuật, khả năng sinh trưởng để được nghiệm thu thành rừng.

“Thời gian tới, chúng tôi sẽ chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị theo dõi, giám sát, quản lý bảo vệ tốt diện tích trồng rừng thay thế. Mục tiêu mà chúng tôi hướng tới là bảo đảm thực hiện đúng quy trình kỹ thuật về trồng, chăm sóc rừng để diện tích đã trồng rừng thay thế thành rừng”, ông Xuân cho hay.

Lê Phước

3,503
Viết bình luận mới