Chủ động các phương án để thực hiện kế hoạch trồng rừng năm 2019

Cập nhật ngày: 17/06/2019 | 10:19 GMT+7

Theo kế hoạch trồng rừng năm 2019 do HĐND tỉnh Đắk Nông thông qua, toàn tỉnh tiến hành trồng 1.000 ha rừng, trong đó rừng phòng hộ 150 ha, rừng sản xuất 850 ha.

Cưỡng chế giải tỏa diện tích đất rừng bị lấn chiếm trái phép tại tiểu khu 1656,  thuộc lâm phần Công ty TNHH MTV Đắk N'Tao, xã Nâm N'Jang (Đắk Song)

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh, đến nay đơn vị đã có văn bản hướng dẫn các chủ rừng và địa phương tổ chức đăng ký trồng rừng. Bên cạnh việc phối hợp với UBND các huyện, thị xã, các đơn vị chủ rừng đẩy mạnh tuyên truyền về kế hoạch trồng rừng để người dân tích cực tham gia, thì tiến hành rà soát diện tích đất có khả năng trồng rừng xây dựng kế hoạch. Đến nay,  các tổ chức, đơn vị được giao kế hoạch trồng rừng năm 2019 đã hoàn thành việc lập hồ sơ thiết kế trồng rừng và trình cho cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

Năm 2019, huyện Krông Nô đặt ra mục tiêu phát triển 420 ha rừng. Trong đó, trồng rừng tập trung là 100 ha; khoanh nuôi tái sinh tự nhiên là 120 ha và nông lâm kết hợp là 200 ha. Để tổ chức triển khai công tác trồng rừng, UBND huyện Krông Nô đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tham gia trồng rừng.

UBND huyện cũng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn làm việc, hướng dẫn các đơn vị đăng ký trồng rừng năm 2019. Đến thời điểm hiện nay, người dân và tổ chức trên địa bàn đã đăng ký trồng 463 ha rừng (vượt 43 ha so với kế hoạch của UBND huyện đưa ra). Trong số đó, có 45 hộ dân, 1 cộng đồng và 2 tổ chức đăng ký trồng 220 ha rừng tập trung; 28 hộ đăng ký trồng 122 ha rừng theo hình thức nông lâm kết hợp;  UBND các xã đăng ký khoanh nuôi, tái sinh tự nhiên 120 ha. UBND huyện Krông Nô cũng đã bố trí 63 triệu đồng để hỗ trợ cây giống cho người dân trồng rừng.

Theo nhận định của lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, với sự chuẩn bị chu đáo của các cấp, các ngành, cùng sự nỗ lực của các địa phương, người dân trên địa bàn tỉnh, hy vọng kế hoạch trồng rừng năm 2019 sẽ đạt kết quả cao hơn so với những năm trước đây. Năm 2018, toàn tỉnh đã không hoàn thành kế hoạch trồng rừng. Cụ thể, các đơn vị trồng rừng trên địa bàn tỉnh chỉ trồng được 1.630 ha rừng, tương đương với 89% so với chỉ tiêu do HĐND tỉnh phê duyệt.

Bài, ảnh: Đức Hùng

3,005
Viết bình luận mới