Đắk Glong kiên quyết xử lý, thu hồi đất rừng bị lấn chiếm trái phép

Cập nhật ngày: 25/07/2018 | 10:18 GMT+7

Từ năm 2014 đến nay, Hạt kiểm lâm huyện Đắk Glong (Đắk Nông) đã tham mưu, phối hợp với Đoàn thực hiện Chỉ thị 12 (Đoàn 12) của huyện, các xã, đơn vị chủ rừng, tiến hành giải tỏa, thu hồi được 25 ha đất rừng bị lấn chiếm trái phép; tháo dỡ, giải tỏa 8 nhà tạm xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp.

Diện tích rừng bị phá, lấn chiếm, xâm canh tại tiểu khu 1696, xã Quảng Sơn (Đắk Glong) đã được cơ quan chức năng giải tỏa

Định kỳ 6 tháng một lần, ngành chức năng của huyện Đắk Glong tiến hành rà soát hiện trạng đất rừng bị lấn chiếm, xây dựng kế hoạch giải tỏa, thu hồi diện tích rừng bị lấn chiếm trái phép giao cho đơn vị chủ rừng trồng lại và quản lý bảo vệ.

Cụ thể, từ đầu năm 2018 tới nay, Đoàn 12 của huyện phối hợp với Đoàn 12 của các xã Đắk R’măng, xã Đắk Som, Quảng Sơn, Công ty Cổ phần Tập đoàn giấy Tân Mai tiến hành cưỡng chế diện tích đất rừng bị phá, lấn chiếm tại tiểu khu 1730, 1739 để thu hồi tổng diện tích 7,6 ha đất bị người dân xâm canh, giao về cho Công ty Cổ phần Tập đoàn giấy Tân Mai trồng lại rừng trong mùa mưa 2018.

Tại tiểu khu 1789 (Đắk Som), Đoàn đã tiến hành giải tỏa, thu hồi 2 ha đất rừng bị phá, lấn chiếm giao cho UBND xã Đắk Som phục hồi lại rừng. Tại khoảnh 9, tiểu khu 1670 (Quảng Sơn), Đoàn đã tiến hành giải tỏa 1,3 ha đất rừng bị phá, xâm canh giao lại cho xã Quảng Sơn phục hồi, quản lý, bảo vệ.

Tương tự, trong năm 2017, tại tiểu khu 1696; 1670 (Quảng Sơn) do Xí nghiệp Lâm nghiệp Đắk Ha (cũ) quản lý, Đoàn 12 của huyện phối hợp với Đoàn 12 xã Quảng Sơn tiến hành giải tỏa diện tích gần 12 ha đất rừng bị lấn chiếm để giao cho xã Quảng Sơn tổ chức quản lý, trồng lại rừng.

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong việc giải tỏa, thu hồi đất rừng bị lấn chiếm trái phép nhưng so với thực tế hiện nay, diện tích đất rừng bị lấn chiếm trên địa bàn cần phải giải tỏa, thu hồi là khá lớn. Vì vậy, huyện đang tập trung rà soát, lập phương án để tiếp tục thu hồi đất, bàn giao về đúng đối tượng quản lý theo quy định.

Theo ông Nguyễn Văn Hợp, Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong thì diện tích rừng bị phá, lấn chiếm tại địa phương có 2 dạng gồm: dạng mới phá rừng chưa có tài sản trên đất và dạng lấn chiếm từ lâu có tài sản trên đất. Đối với diện tích đất rừng mới lấn chiếm chưa có tài sản trên đất, ngành chức năng của huyện tiến hành rà soát diện tích, vị trí phá rừng giao cho đoàn 12 các xã đi giải tỏa (khoảng 70% diện tích năm 2017 đã được thu hồi). Còn diện tích đất lấn chiếm đã hình thành tài sản huyện tiến hành thu hồi theo hướng tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục người vi phạm và tiến hành thu hồi theo hình thức xử phạt hành chính.

Bài, ảnh: Đức Hùng

3,873
Viết bình luận mới