Giai đoạn 2021 - 2025, Krông Nô phấn đấu trồng mới 380.000 cây xanh

Cập nhật ngày: 14/05/2021 | 09:20 GMT+7

Thực hiện Chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 theo lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, huyện Krông Nô đã xây dựng kế hoạch phấn đấu trồng mới 380.000 cây xanh.

Trong đó, huyện sẽ trồng 23.450 cây xanh tạo bóng mát, cây có hoa ở các điểm trung tâm, các tuyến đường, khu vực thị trấn và vùng nông thôn; 356.550 cây lâm nghiệp trên các nương rẫy, khu vực thường xuyên xảy ra hạn hán, sạt lở đất.

Năm 2021, huyện triển khai trồng mới 38.900 cây xanh. Từ năm 2022 - 2025, mỗi năm huyện sẽ trồng từ 75.800 - 94.750 cây xanh.

Đức Hùng

3,323
Viết bình luận mới