Giao khoán hơn 24.312 ha rừng cho người dân quản lý, bảo vệ

Cập nhật ngày: 05/10/2017 | 09:29 GMT+7

Theo Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Đắk Nông, trong năm 2017, trên địa bàn tỉnh có 6 đơn vị thực hiện giao khoán quản lý, bảo vệ rừng là: Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung, Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Cát Tiên, Ban quản lý rừng phòng hộ Thác Mơ, Ban quản lý rừng phòng hộ Vành đai biên giới và Ban quản lý rừng đặc dụng cảnh quan Đray Sáp.

Tổng diện tích giao khoán là 24.312,75 ha. Trong đó, rừng chủ yếu được giao khoán cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ thuộc diện nghèo và các hộ dân sống khu vực gần rừng.

Bảo Ngọc

2,018
Viết bình luận mới