Tuy Đức giao 1.600 ha rừng, đất rừng cho cộng đồng, hộ dân

Cập nhật ngày: 28/06/2022 | 08:58 GMT+7

UBND huyện Tuy Đức vừa tiến hành bàn giao hơn 1.600 ha rừng và đất rừng cho các hộ dân, cộng đồng dân cư để quản lý, bảo vệ và phát triển.

Tuy Đức giao rừng, đất rừng để cộng đồng, hộ gia đình quản lý, bảo vệ hiệu quả hơn

Cụ thể, UBND huyện Tuy Đức đã ban hành các quyết định bàn giao hơn 1.450 ha rừng, đất rừng cho cộng đồng bon Đu Điêng (xã Đắk Ngo), cộng đồng bon Bu Gia (xã Quảng Trực), cộng đồng bon Bu Dưng (xã Đắk R’tíh), cộng đồng bon Bu Nơr A và B (xã Quảng Tâm).

Huyện cũng giao hơn 155 ha rừng, đất rừng cho 7 hộ dân ở xã Quảng Trực và xã Đắk Búk So quản lý, bảo vệ và phát triển. Đây là diện tích rừng, đất rừng được các công ty lâm nghiệp giao trả về địa phương quản lý.

Hưng Nguyên

5,075
Viết bình luận mới