Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh công nhận 30 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

Cập nhật ngày: 22/02/2022 | 09:33 GMT+7

Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đẩy mạnh phong trào thi đua cải tiến mô hình học cụ, sáng tạo trang thiết bị kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ trong tình hình mới.

Qua bình xét, trong 2 năm 2020- 2021, có 44 sáng kiến của 12/13 đầu mối cơ quan, đơn vị đề nghị Bộ CHQS tỉnh xét, công nhận, khen thưởng sáng kiến. Kết quả, có 30 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được công nhận và áp dụng vào thực tiễn thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; đồng thời đề nghị và được Quân khu 5 công nhận, khen thưởng 8 sáng kiến.

Tiểu đoàn 301 đưa sáng kiến phục vụ công tác huấn luyện

Theo đánh giá, các sáng kiến đã coi trọng tính thiết thực, chất lượng và hiệu quả, mô phỏng mô hình học cụ, trang thiết bị huấn luyện theo hướng vi mạch hóa, bán tự động, điều khiển từ xa, tích hợp các tính năng vào một thiết bị có hàm lượng khoa học cao, có khả năng ứng dụng vào thực tiễn.

Điển hình, các sáng kiến “Thiết bị cắt dây cháy chậm tự động” của Tiểu đoàn 301; “Lựu đạn khói dùng trong huấn luyện” của Ban CHQS huyện Đắk Song; “Giá bia ẩn hiện điều khiển từ xa đa tác dụng” của Ban CHQS huyện Đắk Mil...

Theo lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, dù còn nhiều khó khăn nhưng các đơn vị trong lực lượng quân sự tỉnh đã tìm tòi, cải tiến, nâng cao chất lượng mô hình học cụ, giáo án, phương pháp huấn luyện, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ, nâng cao chất lượng trong huấn luyện, công tác. Bộ CHQS tỉnh tiếp tục động viên, khích lệ và có hình thức khen thưởng xứng đáng, để ngày càng có thêm nhiều sáng kiến hay áp dụng hiệu quả vào thực tế.

Phan Tân

8,577
Viết bình luận mới