Bộ đội Biên phòng tỉnh: Nâng cao chất lượng huấn luyện

Cập nhật ngày: 03/08/2022 | 09:04 GMT+7

Thực hiện Nghị quyết số 765, ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo, trong 10 năm qua, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã tăng cường công tác huấn luyện theo hướng chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới trong tình hình mới.

Nhiệm vụ chính trị trung tâm, thường xuyên

Trong gần 10 năm qua, Đảng ủy BĐBP tỉnh tổ chức quán triệt cho 100% cán bộ, chiến sĩ (CBCS) trong các đơn vị trực thuộc Nghị quyết số 765; đồng thời chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện sát với tình hình và yêu cầu nhiệm vụ của BĐBP tỉnh. Đại tá Ngô Hùng Cường, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng  BĐBP  tỉnh cho biết: Công tác huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị là nhiệm vụ chính trị trung tâm, thường xuyên trong xây dựng lực lượng, đơn vị, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy BĐBP tỉnh, quản lý điều hành của người chỉ huy, phân công, phân cấp gắn với trách nhiệm của từng cấp, từng cương vị lãnh đạo, chỉ huy với kết quả hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện và chất lượng huấn luyện của từng đơn vị.

Hàng năm, Bộ Chỉ huy đã bám sát vào Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh BĐBP, Nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy BĐBP tỉnh để xây dựng kế hoạch huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị, kế hoạch xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và xây dựng đơn vị điểm chính quy vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bộ Chỉ huy hướng dẫn cơ quan, các đơn vị xây dựng Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác huấn luyện chiến đấu và giáo dục chính trị; xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình huấn luyện đúng quy định, sát thực tế.

Huấn luyện sử dụng súng 12ly7 bắn máy bay bay thấp ở Đồn biên phòng Đắk Song, BĐBP tỉnh

Công tác kiểm tra định kỳ, đột xuất công tác huấn luyện cơ quan, các đơn vị nhằm đánh giá đúng thực chất kết quả huấn luyện để có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát, đúng được chú trọng.

Công tác phối hợp trong huấn luyện, nhất là huấn luyện sử dụng các loại hỏa lực có trong biên chế của đơn vị, phối hợp luyện tập đánh chiếm lại đồn biên phòng… với lực lượng quân sự tỉnh và tham gia diễn tập khu vực phòng thủ huyện, tỉnh hàng năm đều đạt kết quả khá, giỏi.

Huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”

Trong thực hành huấn luyện, các đơn vị BĐBP tỉnh thực hiện đúng phương châm “cơ bản - thiết thực - vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu; kết hợp huấn luyện quân sự, nghiệp vụ với giáo dục chính trị chặt chẽ; huấn luyện sát với nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn, thực tế chiến đấu và có cường độ cao, lấy thực hành làm chính.

Đặc biệt, đơn vị quan tâm, coi trọng đổi mới tổ chức điều hành công tác học tập, quán triệt; tập huấn, huấn luyện, rèn luyện toàn diện cho cán bộ chỉ huy đồn biên phòng và cán bộ cấp đội.

Từ đó, đội ngũ cán bộ làm công tác huấn luyện luôn cập nhật những kiến thức mới, nâng cao nhận thức chính trị, xác định tốt nhiệm vụ được phân công. Năng lực quản lý, điều hành đơn vị được nâng cao. Phương pháp tổ chức huấn luyện và huấn luyện các nội dung nắm chắc như: điều lệnh, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật, sử dụng các loại hỏa lực trong biên chế của đồn biên phòng; sử dụng thành thạo bản đồ, địa bàn, máy định vị GPS trong quản lý, bảo vệ biên giới.

Chiến sĩ Đồn biên phòng Tuy Đức tập luyện phương án bảo vệ đồn

Quá trình huấn luyện đã chú trọng xây dựng hoàn thiện cơ chế quản lý, điều hành theo hướng “Tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo”.

Trong 10 năm qua, kết quả huấn luyện hàng năm đã trang bị cho cán bộ, chiến sĩ những kiến thức cơ bản về quân sự Quốc phòng; hiểu rõ đối tượng tác chiến của BÐBP; nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, nắm được nguyên tắc chiến thuật, cách đánh, chủ động xử lý các vụ việc, giải quyết các tình huống đúng quy trình, thẩm quyền; nắm chắc và thực hành thuần thục chiến thuật cá nhân đến tiểu đội, trung đội, đại đội trong chiến đấu. 100% chiến sĩ mới được tổ chức huấn luyện đạt yêu cầu, trong đó đạt khá, giỏi cao.

Bên cạnh đó, BĐBP tỉnh tham gia và tổ chức các hội thi, hội thao do các cấp đạt được kết quả tốt, góp phần nâng cao trình độ, kỹ năng, phương pháp huấn luyện, giảng dạy của đội ngũ cán bộ như hội thi Cán bộ huấn luyện Điều lệnh giỏi, Cán bộ giảng dạy chính trị… và nâng cao sức khỏe, phong trào rèn luyện thể lực thể thao như hội thao: võ chiến đấu tay không, thể dục thể thao, thể thao quân sự.

Phan Tân

14,598
Viết bình luận mới