Đắk Mil hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ

Cập nhật ngày: 16/06/2022 | 14:47 GMT+7

Cuộc diễn tập mang mật danh "ĐM-22" từ ngày 14- 16/6 với đề mục: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ, bảo vệ vững chắc địa bàn.

Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh tặng hoa chúc mừng các lực lượng tham gia thực binh A2

Theo đề mục, huyện đã vận hành đồng bộ cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành; lực lượng vũ trang và các phòng ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể làm tham mưu. Khung tập đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, tập trung làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt nhất là khu vực căn cứ chiến đấu mô phỏng, khu vực thực binh thiết quân luật; thực binh A2, A3; bảo đảm an ninh an toàn, điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý; tổ chức chặt chẽ công tác huấn luyện, thục luyện và thực hành luyện tập theo kế hoạch.

Lực lượng tham gia thực binh bắn đạn thật tại thao trường 3 trong 1 tỉnh

Tin, ảnh: Văn Toản

3,917
Viết bình luận mới