Đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ

Cập nhật ngày: 06/07/2022 | 09:01 GMT+7

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức đối thoại thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và kiểm tra tình hình chấp hành kỷ luật 6 tháng đầu năm 2022 với cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức đối thoại thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và kiểm tra tình hình chấp hành kỷ luật ở Đại đội bộ binh 3, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuy Đức

Trong không khí chân tình, cởi mở, thẳng thắn, cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị đã đóng góp nhiều ý kiến phản ánh trên các mặt công tác chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật, kinh tế và đời sống của bộ đội. Trong đó, nhiều ý kiến góp ý tập trung vào xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, quản lý, điều hành của người chỉ huy. Việc phát huy quyền dân chủ của quân nhân thông qua hoạt động của Hội đồng quân nhân và các tổ chức quần chúng.

Ngoài việc đối thoại trực tiếp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát phiếu khảo sát xã hội học về tình hình tư tưởng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị.

Các ý kiến phản ánh, trao đổi tại hội nghị đã được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp thu, giải đáp và chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị tập trung xem xét, giải quyết, nhằm bảo đảm dân chủ trong đơn vị, đem lại quyền lợi chính đáng cho cán bộ, chiến sĩ, lực lượng quân sự tỉnh.

Qua đối thoại, kiểm tra Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nắm được tâm tư, tình cảm, những khó khăn thực tại của cán bộ chiến sĩ, qua đó lãnh đạo, chỉ đạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thời gian tới đạt hiệu quả cao nhất, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện "Mẫu mực tiêu biểu".

Phan Tân

11,476
Viết bình luận mới