Gia Nghĩa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho 1.155 lượt đối tượng

Cập nhật ngày: 28/09/2021 | 08:14 GMT+7

Trong 5 năm 2016-2020, TP. Gia Nghĩa đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh (QP-AN) cho 1.155 lượt đối tượng, chủ yếu là học sinh, sinh viên.

Công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, kiến thức QP-AN được triển khai rộng rãi, với nhiều hình thức, nội dung đổi mới theo hướng kết hợp giữa chương trình cơ bản với đặc điểm, địa bàn, bảo đảm phù hợp, sát thực tiễn, không bỏ sót đối tượng.

Những kết quả đạt được trong công tác giáo dục QP-AN đã góp phần tích cực vào việc xây thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ. Nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân từng bước được nâng cao, tạo sự đồng thuận và niềm tin vững chắc, nhất là thế hệ trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Phan Tân

4,346
Viết bình luận mới