Tham mưu xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc

Cập nhật ngày: 27/10/2021 | 08:30 GMT+7

Phát huy truyền thống "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Đắk Nông tập trung tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc địa bàn.

Phát huy vai trò nòng cốt

Đắk Nông có vị trí chiến lược quốc phòng quan trọng của Quân khu 5 và cả nước. Nhận thức rõ tầm quan trọng đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh thực hiện tốt chức năng tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các nghị quyết, chỉ thị, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo vận hành thông suốt, đồng bộ cơ chế lãnh đạo của cấp ủy đảng, quản lý điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu, tổ chức thực hiện của các ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng tiềm lực khu vực phòng thủ.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo, kiểm tra diễn tập khu vực phòng thủ huyện Krông Nô. Ảnh: Phan Tân

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh thường xuyên quán triệt, tham mưu, tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của Trung ương, Quân khu 5, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Trọng tâm là các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ trong tình hình mới, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Trên cơ sở tham mưu của Bộ CHQS tỉnh, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã triển khai lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Công tác quản lý nhà nước về quốc phòng ở các cấp được chú trọng, tập trung theo hướng phát triển kinh tế, xã hội kết hợp chặt chẽ với tăng cường tiềm lực quốc phòng.

Đại tá Đinh Hồng Tiếng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra, động viên chiến sĩ Đại đội bộ binh 6-Ban CHQS huyện Đắk Song. Ảnh: Phan Tân

Trong năm 2021, công tác tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện Tuy Đức, Krông Nô, Cư Jút và cấp xã được chỉ đạo đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn. Quy chế phối hợp theo Nghị định 03 và Nghị định số 02 của Chính phủ được thực hiện tốt, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và giáo dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng đạt 100% kế hoạch. Đối ngoại, ngoại giao với chính quyền, Tiểu khu quân sự, nhân dân tỉnh Mondulkiri (Campuchia) được thực hiện có nền nếp, hiệu quả.

 

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ðảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tham mưu cho địa phương triển khai tốt công tác phòng, chống dịch. Toàn lực lượng đã chủ động, phối hợp chuẩn bị các khu cách ly tập trung; đồng thời tổ chức tiếp nhận, cách ly 498 công dân từ các tỉnh thành phía Nam do tỉnh đón về chặt chẽ.

Ðơn vị điều động, phân công 680 lượt cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tại các chốt và phục vụ các khu vực phong tỏa, cách ly tập trung, bảo đảm an toàn. Ðơn vị chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng thành lập bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 mức độ nhẹ theo chủ trương của Bộ Quốc phòng và chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 5…

 

Xây dựng lực lượng đáp ứng yêu cầu

Công tác xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng vững mạnh toàn diện, nâng cao sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới được chú trọng. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm tổ chức, biên chế, kiện toàn các lực lượng theo đúng quy định.

Trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, chất lượng huấn luyện, diễn tập xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật luôn được quan tâm. 100% cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, không dao động trước khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Với sự tham mưu của Bộ CHQS tỉnh, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ “vững mạnh, rộng khắp” và lực lượng dự bị động viên “vững mạnh, hùng hậu”, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh.

Với vai trò là đội quân công tác, lực lượng vũ trang tỉnh luôn thực hiện tốt công tác dân vận. Riêng trong năm 2021, cùng với tích cực giúp dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đơn vị đã huy động xây dựng 16 nhà tình nghĩa trị giá trên 1,4 tỷ đồng; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương giúp đỡ người dân gặp khó khăn do Covid-19, trị giá trên 15 tỷ đồng.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh thăm gia đình chính sách trên địa bàn huyện Krông Nô. Ảnh: Phan Tân

Phát huy những thành quả đạt được, trên cơ sở quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác quốc phòng, quân sự địa phương, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục tham mưu tỉnh phát huy nội lực, không ngừng xây dựng "thế trận lòng dân”, cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền của Tổ quốc, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển.

Đại tá Đinh Hồng Tiếng

UVTVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh

9,010
Viết bình luận mới