Đắk R’lấp: Triển khai 6 mô hình nhà sắt “Phòng chống rác thải nhựa”

Cập nhật ngày: 05/05/2022 | 09:04 GMT+7

Huyện đoàn Đắk R’lấp đã triển khai 6 mô hình nhà sắt “Phòng chống rác thải nhựa” với tổng kinh phí trị giá 15 triệu đồng.

6 mô hình nhà sắt được đặt tại các điểm công cộng, cơ quan, công sở. Những địa điểm này thường xuyên có các cuộc hội họp, các loại rác thải nhựa tái chế được sử dụng như chai, lọ nhựa sau khi dùng xong sẽ được bỏ vào mô hình nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường.

Đây là hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện lần thứ 8, nhiệm kỳ 2022-2027.

Lệ Sương

7,646
Viết bình luận mới