Bám sát thực tế tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật vùng biên giới, hải đảo

Cập nhật ngày: 12/01/2022 | 14:23 GMT+7

Sáng 12/1, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017- 2021”. Đại tá Phạm Mạnh Tiến, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh chủ trì tại điểm cầu Đắk Nông.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Nông

Vùng  biên giới, hải đảo nước ta có 1.084 xã, phường, thị trấn thuộc 44 tỉnh, thành phố. Để thực hiện có hiệu quả Đề án, các tỉnh, thành phố biên giới và các đơn vị trong quân đội đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể. Quá trình thực hiện phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, PBGDPL, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị và đối tượng tuyên truyền.

Công tác tuyên truyền, PBGDPL được triển khai toàn diện, có trọng tâm, tập trung vào địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, gắn với công tác vận động người dân khu vực biên giới chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Qua gần 5 năm thực hiện, Đề án đã hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, đáp ứng được kỳ vọng của Chính phủ, cán bộ và Nhân dân vùng biên giới, hải đảo. Hoạt động tăng cường tuyên truyền, PBGDPL đã thực sự trở thành cầu nối, phương tiện hữu hiệu đưa pháp luật vào cuộc sống, giúp cho mọi tổ chức, cá nhân hiểu biết đúng các quy định, tính nghiêm minh của pháp luật để chấp hành nghiêm túc.

Nhận thức, hiểu biết, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo được nâng lên. Ý thức quốc gia, chấp hành các quy chế, quy định về bảo vệ biên giới, trách nhiệm tố giác tội phạm của Nhân dân được nâng lên. Qua đó, các cấp, các ngành, địa phương, người dân phát huy sức mạnh tổng hợp trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi để đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Nền biên phòng toàn dân và thế trận biên phòng toàn dân được củng cố, xây dựng vững mạnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến, kinh nghiệm và giải pháp để góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm công dân tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Các ngành chức năng tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác PBGDPL, trọng tâm là phát huy hiệu quả Đề án mà Chính phủ đã phê duyệt. Các bộ, ngành, địa phương duy trì hoạt động, củng cố nền tảng đã xây dựng để đưa công tác PBGDPL thành nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thường xuyên và từng bước nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả. Các lực lượng, địa phương bám sát tình hình, điều kiện thực tế, phong tục tập quán để xác định nội dung, phương thức tuyên truyền PBGDPL phù hợp...

Tin, ảnh: Phan Tân

781
Viết bình luận mới