Cần có giải pháp đột phá để giảm tranh chấp, khiếu nại về đất đai

Cập nhật ngày: 07/12/2021 | 16:47 GMT+7

Chiều 7/12, tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra hội nghị trực tuyến đóng góp ý kiến tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại” của BCH Trung ương Đảng khoá XI.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại đầu cầu Đắk Nông

Tại hội nghị, các địa phương tập trung thảo luận, góp ý kiến vào những điểm quan trọng trong dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 19. Nhiều tỉnh, thành phố đề xuất nên làm rõ một số vấn đề bất cập, vướng mắc trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất.

Phương thức thu tiền sử dụng đất, công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, chế độ sử dụng đất nông nghiệp… cũng được thảo luận sôi nổi. Một số địa phương góp ý cần nâng cao việc phân cấp, phân quyền trong quản lý Nhà nước về đất đai; việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất tại các địa phương.

Riêng Đắk Nông đã thống nhất với các nhóm ý kiến thuộc nhiều lĩnh vực. Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, UBND tỉnh thống nhất quy hoạch chung đô thị, nông thôn có quy hoạch sử dụng đất chuyên ngành.

Về xử lý các vướng mắc về đất đai, UBND tỉnh cho rằng, nên cho phép chính quyền địa phương cấp tỉnh tự rà soát, điều chỉnh theo hướng chủ động, linh hoạt, nhằm bảo đảm lợi ích người dân, doanh nghiệp…

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, đất đai là vấn đề nhạy cảm, phức tạp nên việc xử lý cần linh hoạt, hài hoà. Trong quá trình thực hiện vẫn còn nhiều hạn chế bất cập.

Do vậy, các địa phương cần đưa ra những giải pháp mang tính đột phá, nhằm giảm tình trạng tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện. Quá trình quản lý Nhà nước cần được nâng cao hơn nữa để hạn chế lãng phí, tham nhũng trong quản lý, sử dụng đất.

Đối với một số tỉnh, thành làm tốt công tác này, nên chia sẻ kinh nghiệm để các địa phương khác áp dụng vào thực tiễn.

Tin, ảnh: Nguyễn Lương

1,145
Viết bình luận mới