Đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc công tác mặt trận năm 2022

Cập nhật ngày: 18/01/2022 | 13:50 GMT+7

Ngày 18/1, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác mặt trận năm 2022.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Đắk Nông, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Điểu Xuân Hùng, cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các huyện, thành phố tham dự.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Nông

Năm 2022, Mặt trận các cấp tập trung ứng dụng tối đa công nghệ thông tin trong công tác thông tin, tuyên truyền, không giới hạn hình thức, biện pháp truyền thống, mà sử dụng hợp lý, an toàn các kênh thông tin thông qua mạng xã hội, đường dây nóng để có thể truyền tải, tiếp cận được đông đảo và kịp thời các tầng lớp Nhân dân.

Trên cơ sở nhiệm vụ chính trị của đất nước và của mỗi địa phương, Mặt trận các cấp xác định rõ nội dung để tập trung tuyên truyền, vận động, chủ động nắm bắt thông tin về tình hình người dân, hội viên, đoàn viên, lĩnh vực phụ trách, theo dõi và kịp thời báo cáo về MTTQ cấp trên.

Bên cạnh đó, Mặt trận các cấp tập trung đẩy mạnh vận động toàn dân tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống, khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Việc đồng hành cùng chính quyền địa phương các cấp chăm lo đời sống an sinh cho người dân nghèo, gia đình chính sách, người gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tiếp tục được quan tâm.

Năm 2022, Mặt trận các cấp tập trung đẩy mạnh vận động toàn dân tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống, khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 

Các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Đoàn kết sáng tạo” tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả.. Dự kiến trong quý I, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức hội nghị rà soát, đánh giá lại toàn bộ các phong trào, cuộc vận động đang triển khai trong thời gian qua, nhằm lựa chọn, xác định một số nội dung thực chất, cần thiết và cấp thiết trong giai đoạn hiện nay để tập trung chỉ đạo triển khai.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xác định các chuyên đề, lĩnh vực cụ thể và tổ chức hướng dẫn Mặt trận các cấp đồng loạt triển khai hoạt động giám sát, phản biện xã hội, trên cơ sở đó tổng hợp kết quả và kiến nghị với các cấp ủy đảng, chính quyền.

Đối với các địa phương, công tác giám sát, phản biện xã hội cần hướng vào những điểm nóng, vụ việc cụ thể mà người dân quan tâm; chủ động tham mưu đề xuất với cấp ủy giao MTTQ tham gia từ đầu, từ sớm vào quá trình xây dựng, ban hành các văn bản, các quyết sách lớn của địa phương…

Với chủ đề công tác năm 2022 là "Đoàn kết, dân chủ; năng động, sáng tạo; tận tụy, trách nhiệm; chất lượng, hiệu quả", Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam yêu cầu Mặt trận các cấp tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc công tác mặt trận năm 2022, tạo tiền đề, động lực cần thiết, quan trọng, có tính chất quyết định để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Tin, ảnh: Hoàng Hoài

1,024
Viết bình luận mới