Ngành Nội vụ tích cực xây dựng, hoàn thiện thể chế

Cập nhật ngày: 12/01/2022 | 14:23 GMT+7

Ngày 12/1, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Tại điểm cầu Đắk Nông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười và các đơn vị liên quan tham dự.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười và các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Nông

Theo báo cáo, năm 2021, ngành Nội vụ luôn bám sát định hướng, quan điểm, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để chủ động tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết của Chính phủ đối với các nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Trong đó, ngành Nội vụ đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên nguồn lực để rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực nội vụ bảo đảm đồng bộ, thống nhất, liên thông với các quy định của Đảng; tham mưu Hội đồng bầu cử Quốc gia và Chính phủ, phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND  các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc các bộ, ngành, địa phương được chú trọng. Ngành đã hoàn thành vượt chỉ tiêu giảm biên chế công chức và số viên chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết 39, Kết luận 71 của Bộ Chính trị. Tính đến hết năm 2021, biên chế công chức giảm 10,01%, sự nghiệp giảm 11,67%; cán bộ, công chức cấp xã giảm 8,94%; số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, cấp thôn giảm 49,25%;  đơn vị sự nghiệp công lập giảm 12,35% so với năm 2015.

Việc phân cấp, phân quyền trong cơ quan hành chính nhà nước, rà soát, cắt giảm chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và các chứng chỉ bồi dưỡng khác đối với công chức, viên chức được dư luận đồng tình ủng hộ, đánh giá cao.

Công tác cải cách hành chính được triển khai quyết liệt từ Trung ương đến địa phương, qua đó tạo chuyển biến tích cực, đáp ứng tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Công tác thi đua, khen thưởng ngày càng thực chất, kịp thời, đúng đối tượng, tạo động lực phát triển. Các nhiệm vụ khác như tín ngưỡng, tôn giáo, văn thư lưu trữ…ngày càng được quan tâm.

Năm 2022, với phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, hiệu quả”, Bộ Nội vụ quyết tâm khắc phục điểm nghẽn, vượt qua thách thức, khơi thông nguồn lực, tranh thủ thời cơ, phấn đấu thực hiện thắng lợi các lĩnh vực công tác của toàn ngành Nội vụ.

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ trong năm 2022 và thời gian tới, chức năng, nhiệm vụ của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ rất quan trọng và nhạy cảm, nhất là về công tác cán bộ, liên quan con người. Do đó, ngành Nội vụ cần xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí, quy trình, cách làm để thực hiện các nhiệm vụ, phát huy tối đa dân chủ, trí tuệ tập thể. Trước mắt, ngành Nội vụ căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục tham gia vào kiểm soát dịch Covid-19, phục hồi, phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ngành Nội vụ và Bộ Nội vụ tiếp tục đóng góp tích cực vào xây dựng, hoàn thiện thể chế để tháo gỡ rào cản, khơi thông cho sự phát triển, xuất phát từ thực tiễn, lấy lợi ích của quốc gia, dân tộc lên hàng đầu, trong đó tập trung cho xây dựng thể chế quản lý nhà nước, bởi đầu tư cho thể chế là đầu tư cho phát triển. Ngành Nội vụ và các ngành, các địa phương tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý công chức, viên chức, dựa trên tiêu chuẩn, vị trí việc làm; có chính sách tuyển dụng, thu hút nhân tài; xây dựng bộ máy bên trong của các bộ, ngành thực sự tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục cải cách hành chính, làm sao cho người dân, doanh nghiệp không bị phiền hà và huy động được sức mạnh trong dân vào phát triển.

Ngành Nội vụ phải đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đặc biệt là thực hiện nghiêm các nguyên tắc lãnh đạo của Đảng trong công tác tổ chức, cán bộ, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Công tác cán bộ phải giữ vững nguyên tắc, dân chủ, công tâm, khách quan, công khai, minh bạch, càng khó khăn, phức tạp, nhạy cảm càng phải đoàn kết, giữ đúng nguyên tắc, phát huy dân chủ, huy động trí tuệ tập thể, lắng nghe ý kiến của nhau, quyết định theo đa số.

Ngành Nội vụ cần tăng cường xây dựng, chính đốn Đảng, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Tin, ảnh: Hoàng Hoài

784
Viết bình luận mới