Nhiều cơ hội để phát triển hợp tác xã phi nông nghiệp

Cập nhật ngày: 07/12/2021 | 16:04 GMT+7

Ngày 7/12, tại Hà Nội, Liên minh HTX (HTX) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong lĩnh vực phi nông nghiệp; Tổng kết 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012 trong lĩnh vực phi nông nghiệp.

Đồng chí Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Nông

Đến cuối năm 2021, cả nước có 9.316 HTX phi nông nghiệp, chiếm 34,7% tổng số HTX, tăng 5.290 HTX so với cuối năm 2002. Các HTX phi nông nghiệp thu hút trên 3 triệu thành viên tham gia.

Vốn điều lệ của HTX phi nông nghiệp tăng trên 8 lần so với năm 2002, bình quân trên 2,8 tỷ đồng/HTX; lợi nhuận bình quân đạt 411 triệu đồng/HTX/năm, cao gấp 1,1 lần so với HTX nông nghiệp.

Dự báo, khu vực kinh tế tập thể, HTX trong lĩnh vực phi nông nghiệp tiếp tục có những khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Thế nhưng, lĩnh vực này vẫn có nhiều cơ hội thuận lợi mới để phát triển.

Đến năm 2030, cả nước phấn đấu có khoảng 250.000 tổ hợp tác, 26.000 HTX, 70 Liên hiệp HTX và thu hút 8 triệu thành viên. Trong đó, 80% HTX hoạt động có hiệu quả.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam nhấn mạnh, phát triển kinh tế tập thể là yếu tố quan trọng để huy động sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong phát triển kinh tế, xã hội.

Khu vực kinh tế tập thể, HTX sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Kinh tế tập thể sẽ góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tin, ảnh: Thanh Nga

877
Viết bình luận mới