Ban Tuyên giáo Trung ương khảo sát công tác tuyên truyền miệng tại Đắk Nông

Cập nhật ngày: 05/07/2022 | 10:33 GMT+7

Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Đỗ Phương Thảo, Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo làm Trưởng đoàn vừa thực hiện khảo sát về công tác tuyên truyền miệng; việc khai thác, sử dụng các ấn phẩm thông tin do Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành; công tác tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư khóa X tại Đắk Nông.

Đồng chí Bùi Huy Thành, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì làm việc với Đoàn khảo sát.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên của cấp ủy các cấp có vai trò quan trọng trong việc phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh; định hướng, giải tỏa dư luận đối với các vấn đề thu hút xã hội quan tâm; tích cực đấu tranh với các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc.

Từ năm 2018 đến nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức tiếp, phát hơn 40 hội nghị báo cáo viên Trung ương trực tuyến; chủ động tổ chức 11 hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy. Đặc biệt từ tháng 4/2022, các hội nghị báo cáo viên đã được trực tuyến đến 71 xã, phường, thị trấn. Cơ sở vật chất phục vụ công tác tuyên truyền miệng được quan tâm đầu tư, với hệ thống phòng họp trực tuyến từ tỉnh đến cấp xã. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của tỉnh được quan tâm kiện toàn, bồi dưỡng nghiệp vụ với 44 đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh, 142 đồng chí báo cáo viên cấp huyện và tương đương; 1.400 tuyên truyền viên cơ sở. 

Đoàn khảo sát làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Huy Thành, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định cấp ủy các cấp ở Đắk Nông rất coi trọng vai trò, vị trí công tác tuyên truyền miệng của Đảng, nhất là trong tình hình mới. Đắk Nông đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong triển khai công tác tuyên truyền miệng theo hướng tăng cường áp dụng công nghệ, mở rộng đối tượng thông tin và hướng về cơ sở. Tỉnh phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong việc cung cấp thông tin chính thống, định hướng dư luận cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, phục vụ đắc lực, hiệu quả cho việc triển khai các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh; đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc.

Các ý kiến của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ban tuyên giáo các huyện, thành ủy tại buổi làm việc tập trung nêu bật những mô hình, cách làm sáng tạo trong công tác tuyên truyền miệng; đồng thời, kiến nghị Trung ương cần có hướng dẫn cụ thể, tạo cơ sở cho địa phương tham mưu các chính sách hỗ trợ cho tuyên truyền viên cơ sở; mở rộng đối tượng được sử dụng ứng dụng (app) thông tin tuyên giáo.

Đoàn khảo sát đánh giá cao những kết quả đã đạt của ngành Tuyên giáo Đắk Nông trong công tác tuyên truyền miệng và khai thác hiệu quả các bản tin do Trung ương phát hành phục vụ công tác định hướng tư tưởng, cung cấp thông tin chính thống cho các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đồng thời, Đoàn trao đổi, giải đáp, hướng dẫn một số vấn đề thuộc về cơ chế, chính sách cho đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở; ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của tỉnh liên quan đến việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng.

Trước đó, Đoàn khảo sát đã có buổi làm việc với Huyện ủy Cư Jút để tìm hiểu thực tế việc triển khai công tác tuyên truyền miệng ở cấp huyện và cơ sở, nắm bắt các khó khăn trong thực hiện công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên tại địa phương.

Tin, ảnh: Thành Nhân

1,336
Viết bình luận mới